www.mplayerhq.hu
the movie player for Linux


news
essays
information | documentation | FAQ
mailing lists | screenshots | download
donations | projects | hungarian


select a homepage themeArchiwum wiadomości

2006-09-05, Środa :: Tłumacze poszukiwani
opublikował Diego

MPlayer i jego dokumentacja są dostępne w wielu językach. Niestety nie wszystkie tłumaczenia są w dobrym stanie. Wiele jest nieaktualnych i niepełnych. Dlatego też potrzebujemy twojej pomocy, żeby je reanimować. Zostanie tłumaczem kosztuje bardzo niewiele i jest wspaniałym sposobem pomagania w rozwoju wolnego oprogramowania. Mały wysiłek z twojej strony, bez konieczności posiadania jakichkolwiek umiejętności programistycznych, może wiele zmienić.

Jeżeli sprawdzisz naszą stonę z dokumentacją (En) zobaczysz, które tłumaczenia są niepełne, nieaktualne, potrzebujące pomocnej dłoni albo których dotyczą wszystkie wymienione problemy. Jeżeli chcesz nam pomóc z tłumaczeniami, przeczytaj translation HOWTO (En) i przyłącz się do dwóch list dyskusyjnych: MPlayer-DOCS i MPlayer-translations.

Tłumaczenie MPlayera oprócz dokumentacji dotyczy też komunikatów konsolowych i komunikatów GUI. Istnieją tłumaczenia bułgarskie, czeskie, niemieckie, duńskie, greckie, hiszpańskie, francuskie, węgierskie, włoskie, japońskie, koreańskie, macedońskie, holenderskie, norweskie, polskie, portugalskie brazylijskie, rzymskie, rosyjskie, słoweńskie, szweckie, tureckie, ukraińskie, tradycyjne chińskie i uproszczone chińskie. Większość z nich jest również nieaktualna i potrzebująca uaktualnienia.

2006-09-11, Poniedziałek :: Windows GUI
opublikował Diego

Eksperymentalne kompilacje nowego GUI dla Windows można znaleźć na stronie pobierania. Życzymy miłego używania i prosimy, żebyś przekazał tą informację używającym Windowsa znajomym.

2006-06-11, Niedziela :: MPlayer 1.0pre8 wydany
opublikowała załoga wydająca

Minął ponad rok od ostatniego wydanie i tak, ciągle żyjemy! Tak jak zawsze, długość listy zmian jasno pakazuje, że byliśmy zbyt leniwi, żeby zrobić nowe wydanie, ale nie byliśmy zbyt leniwi żeby programować.

Na początek, odkryliśmy kilka nowych błędów bezpieczeństwa w kodzie AVI, Real i MOV, więc zachęcamy cię do jak najszybszej aktualizacji.

Biorąc pod uwagę jak stare jest już pre7, aktualizacja jest mocno zalecana. Użytkownikom zalecamy również testowanie i używanie wersji z Subversion, gdy tylko to możliwe, po to, aby osiągnąć obustronną korzyść z najnowszych ulepszeń i raportów/poprawek błędów. W przeciwieństwie do używania rozwojowych wersji jądra, nie zniszczy to twoich danych ani nie sprawi, że twój kot zajdzie w ciąże, ale pomoże nam poprawić ogólną jakość MPlayera.

Z pośród wielu dokonanych zmian, warto zwrócić uwagę na to, że libavformat obsługuje teraz więcej rodzajów plików. Jeżeli miałeś problemy z odtwarzaniem niektórych plików, spróbuj użyć demuksera z libavformat (-demuxer lavf). Również MEncoder korzysta z usprawnień w libavformat, np. po to, żeby tworzyć pliki Flash wideo.

Ulepszono również dekoder H.264 mających na celu jego znaczne przyspieszenie i uczynienie go bardziej odpornym na błędy. Obsługiwana jest większa liczba kodeków audio i wideo. Synchronizacja Audio/Video dorobiła się dalszych usprawnień, szczególnie w przypadku Vorbis i strumieni Real.

A to jeszcze nie wszystko! Mamy wciąż parę asów w naszych rękawach dla nadchodzącej wersji MPlayera: eksperymentalną obsługę DVDnav (menu DVD) i eksperymentalny graficzny interfejs użytkownika (GUI) dla wersji pod Windows. Przyłącz się do testowania tych możliwości po to, żeby nie zostały one tylko eksperymentalne;-).

MPlayer 1.0pre8: "NeuTeam kontratakuje"

Security:

 • support for compilation with non-executable stack
 • fix the major issues caught by Coverity's static analysis runs

Documentation:

 • environment variables documentation started
 • interactive control fully documented
 • improved encoding guide
 • new technical encoding guide in DOCS/tech/encoding-guide.txt which is to be merged into the existing guide
 • encoding tips for x264 and XviD
 • how to set up MEncoder for x264 support
 • new advanced audio usage guide with surround sound instructions
 • Hungarian XML documentation translation finished
 • Czech documentation translation finished
 • French MPlayer documentation synced
 • German man page synced
 • Hungarian man page synced
 • Italian man page synced
 • Chinese console messages synced
 • misc improvements all over the place
 • AIX port documentation added
 • all XviD options documented
 • CONFIGURATION FILES section added to the man page
 • Doxygen comments added to configuration parser and OpenGL video out driver

Drivers:

 • JACK audio output rewritten without bio2jack
 • OpenAL audio output - unfinished, can only do mono output
 • OpenGL video output modules support -geometry and -wid options
 • for -vo gl manyfmts is now default (since it is a lot faster), use -vo gl:nomanyfmts if it does not work for you
 • streaming textures for -vo gl, much faster if supported (use -dr)
 • hardware YUV to RGB conversion for -vo gl and -vo gl2, see yuv suboption
 • support for custom fragment programs for -vo gl (see TOOLS/*.fp)
 • support for bicubic hardware scaling in -vo gl, see lscale suboption
 • use libvbe from vesautils as VESA video driver
 • several fixes for the GGI video output driver
 • fall back on next video output driver if vo_3dfx failed to initialize
 • improved XvMC library detection (disabled by default)
 • DPI (Print-Resolution) and Pixel-Aspect support in vo_jpeg
 • ALSA audio output: several small fixes and improvements
 • removed experimental mmap suboption from the ALSA driver
 • YUY2 and back end scaling for S3 Virge chips on fbdev (-vo s3fb)

Decoders:

 • Indeo2 (RT21) support via lavc
 • Fraps video decoder via binary DLL
 • support for 8-bit PNGs with palette
 • support for dmb1 MJPEG files with ffmjpeg
 • support for musepack audio (WARNING: when seeking you might get ear- and speaker-breaking noises). If you hear clipping, use -af volume.
 • experimental speex support via libspeex
 • On2 VP7 video decoder via binary DLL
 • Duck/On2 TrueMotion2 (TM20) support via lavc
 • support FLX and DTA extensions for flic files
 • QDM2 audio decoding via lavc
 • cook audio decoding via lavc
 • TrueSpeech audio decoding via lavc
 • CamStudio video decoder via lavc
 • hwmpa pass-through MPEG audio codec
 • tremor updated to libogg 1.1.2
 • PNG decoding via libavcodec
 • removed native RealAudio codecs (ported to lavc)
 • Zip Motion-Block Video (ZMBV) decoder via lavc and binary DLL
 • support for QuickTime in24/in32/fl32 PCM audio
 • internal libfaad updated to CVS 20040915+MPlayer patches
 • RTJpeg decoder from lavc is preferred
 • bug fix for lavc WMA v2 decoder, now all files should be playable
 • -vc mpeg12 resizes the window when aspect ratio changes
 • Smacker audio and video decoding via lavc
 • Windows Media VC1 video decoder via binary DLL
 • Flash Screen video decoder via lavc

Demuxers:

 • simultaneous audio capture/playback (-tv immediatemode=0) fixed in v4l2
 • PVR support
 • AAC ADTS demuxer
 • libdvdread updated to v0.9.4
 • support for some more MythTV NUV files
 • modularization of demuxer code
 • MPEG in GXF container support with extension-based detection
 • faster MPEG and much faster GXF demuxing
 • more user-friendly demuxer forcing
 • MPEG Layer 1 and 2 demuxing fixed
 • properly pass Vorbis extradata from Matroska container
 • DVR format support
 • H.264 ES high profile support
 • TV channel cycling
 • DVD subtitle and audio stream mappings fixed
 • fixed RealAudio demuxing, now all files should have correct A/V sync
 • partial support for QuickTime sound atom version 2
 • improved handling of text subs in Matroska files
 • DVD subtitles disabled by default
 • support sipr codec in old RealAudio files
 • fixed framerate detection of interlaced H.264 in raw/PS/TS streams
 • support for variable framerate Ogg/OGM files
 • made demux_ogg.c work with ffvorbis decoder
 • fixed playback of RealVideo in Matroska files on PPC
 • added support for Vorbis in MOV/MP4

Streaming:

 • fix streaming of RealAudio files over HTTP
 • show SHOUT/Icecast metadata while playing
 • ultravox (unsv://) streaming support
 • stream code ported to new modular API, massive code cleanup
 • bandwidth selection for Real RTSP streams (for faster stream dumps)

FFmpeg/libavcodec:

 • Snow bug fixes and speedup on x86, x86-64 and AltiVec
 • MPEG-1/2/4 and H.264 decoder speedup
 • Indeo2 (RT21) video decoder
 • Fraps video decoder (v0 & v1, v2 not yet supported)
 • Vorbis audio decoder
 • RV20 fixes
 • VP3 decoder fixes and speedup
 • countless bug fixes all over the place
 • vstrict=-1 is default, Snow, ffv1 etc. need vstrict=-2
 • skiploopfilter/skipidct/skipframe decoder options for very fast H.264 decoding
 • D-Cinema audio demuxer and decoder support
 • Duck/On2 TrueMotion2 (TM20) decoder
 • FLX and DTA extensions for flic
 • QDM2 audio decoder
 • cook audio decoder
 • TrueSpeech audio decoder
 • WMA2 audio decoder fixed, now all files should play correctly
 • JPEG-LS decoder (unfinished)
 • CamStudio video decoder
 • Theora decoder
 • improved MOV and QuickTime demuxer
 • improved AVI muxer
 • multithreaded decoding
 • bitexact decoding
 • DV50 encoder, decoder, muxer and demuxer
 • true audio (TTA) decoder
 • AIFF/AIFF-C audio format, encoding and decoding
 • Creative VOC demuxing
 • Zip Motion-Block Video (ZMBV) decoder
 • KMVC decoder
 • NuppelVideo/MythTV demuxer and RTJpeg decoder
 • MP4 and MOV demuxer greatly improved to support all varieties of currently available files
 • AVS demuxer and video decoder
 • American Laser Games multimedia (*.mm) playback system
 • Smacker demuxer and decoder
 • Flash screen Video decoder
 • Trellis-optimized ADPCM audio encoder
 • Major improvements to Snow quality and encoding

GUI:

 • skins now reside in a directory named 'skins', not 'Skin'
 • ported to GTK2
 • long standing upside down vpotmeter bug fixed
 • don't hang on unreadable skin files
 • random fixes and improvements

Filters:

 • much faster version of spp filter (-vf fspp), and pp7 ("fast spp=6")
 • remove_logo filter
 • lavcresample now used by default (-af-adv force=0 gives old behavior)
 • vf_expand and vf_dsize now support aspect and round parameters
 • screenshot filter
 • -af pan command line fix, now outputs the right number of channels and accepts values < 0 or > 1. Channel order had to be changed.
 • -af sinesuppress to remove a sine at a certain frequency
 • negative stride support in swscale
 • big-endian and AltiVec fixes and performance improvements for swscaler, color conversions and post-processing
 • -srate fixed
 • hqdn3d: 2.5x faster temporal-only, 1.6x faster spatial-only
 • new proof-of-concept karaoke (voice removal) filter
 • motion compensating deinterlacer (-vf mcdeint)
 • Yet Another DeInterlacing Filter (-vf yadif)

MEncoder:

 • audio encoding modularized
 • AAC (FAAC) audio encoding
 • border processing adaptive quantization in libavcodec
 • encoding zones, DivX profiles support, luminance masking, multi-threaded encoding for XviD
 • raw audio muxer
 • fixed various bugs in the EDL code
 • x264 "turbo mode" to speed up first pass of multi-pass encoding
 • x264 custom quantization matrices
 • -delay allows real audio delay instead of just a delay in the header
 • search for (deprecated!) frameno.avi is now disabled by default (use -frameno-file frameno.avi to enable)
 • -o is now mandatory. You can add 'o=test.avi' in ~/.mplayer/mencoder to get the old behavior back.
 • In multiple file encoding, either all or no files must have audio. Use -nosound to force.
 • support for VBR MP2 encoding in toolame
 • twolame support
 • libavformat muxers support
 • VBR audio in MPEG support
 • muxer_mpeg: added an experimental film2pal teleciner and fixed previous bugs that could lead to desync and to wrong TFF/RFF flags being set
 • rewritten muxer_mpeg.c: buffering and timing constraints will always be respected, provided that the muxrate is big enough

Ports:

 • improved timer function on Mac OS X
 • New Mac OS X "macosx" video output driver. Supported on OS X 10.4 and 10.3 with QuickTime 7 (requires QuickTime 7 SDK to build on 10.3)
 • Mac OS X 10.4 (Tiger) fixes
 • macosx audio output driver fixes
 • preliminary support for Intel Macs
 • support for playing DVDs copied to harddisk on Cygwin
 • DragonFly BSD support
 • liba52 ASM optimizations ported to AMD64
 • configure check and compiler optimizations for VIA C3, C3-2 and Pentium-M
 • configure check and compiler optimizations for AMD-64 extended
 • configure can now run with cross compiling, new configure option --enable-cross-compile
 • -(no)border option to get a bordered/borderless window on Windows
 • Experimental AIX support
 • AltiVec support fixes
 • POWER5 support
 • OpenGL output ported to Windows
 • FreeBSD default DVD device added
 • MIPS64 support
 • Darwin portability fixes
 • improved Debian packaging
 • improved Win32 multi-monitor support
 • Sun's mediaLib disabled by default on Solaris (broken and non-optimal)
 • VP6 and WMVA binary codecs should now work also under FreeBSD 6

Others:

 • Audio/Video synchronisation fixes
 • enabled hinting for TrueType fonts
 • support for file:// syntax
 • -fb option removed, use the device suboption of -vo fbdev/fbdev2 instead
 • full gcc 4 support
 • TOOLS/vobshift.py: vobsub time-adjust tool
 • TOOLS/psnr-video.sh: computes PSNR between two existing video files
 • fixed auto-insertion of lavc encoder (for DXR2/3 and DVB)
 • new option: -idle, to make MPlayer wait for input commands when done playing all files
 • lots of new slave commands (check DOCS/tech/slave.txt)
 • lots of new information provided by the -identify option
 • fixed ugly looking OSD with -vo gl2 and MMX
 • support for OSD localization
 • -rawaudio/-rawvideo requires -demuxer rawaudio/-demuxer rawvideo
 • libdvdcss updated to 1.2.9
 • ~/.dvdcss is used instead of ~/.mplayer/DVDKeys for cached CSS keys
 • libcdio support for CD playback
 • new option -msglevel to directly control the verbosity of MPlayer modules
 • -verbose option removed, use -v or "-msglevel all" instead
 • -edl is now per-file in MPlayer
 • new input command prefixes, "pausing_keep" and "pausing_toggle" which alter pausing state immediately after command
 • environment variable MPLAYER_VERBOSE controls verbosity before the command line is parsed
 • environment variable MPLAYER_HOME controls location where configuration files are searched for
 • memleak fixes all over the code
 • TOOLS/aconvert: allows MEncoder to encode from an audio-only file
 • TOOLS/3*m_convert: D-Cinema audio and video conversion program
 • TOOLS/qepdvcd.sh: anything supported to VCD/SVCD PAL/NTSC
 • TOOLS/encode2mpeglight: MPEG format encoding tool using only MEncoder
 • allow multiple -help clauses on the command line
 • console "OSD" for audio-only files
 • show total time when playing audio-only files
 • support for .wpl playlists
 • support for ncurses as termcap library provider
 • parallel make fixed
 • (improved) support for shared libav* libraries
 • playback/encoding profiles support
 • new property API
 • new -monitorpixelaspect option to determine monitor aspect from screen resolution

MPlayer 1.0pre8 można pobrać z poniższych miejsc. Prosimy o bycie miłym dla naszych serwerów i użycie jednego z naszych wielu serwerów lustrzanych.

MPlayer 1.0pre8 jest również dostępny za pośrednictwem protokołu BitTorrent.

MD5SUM: f82bb2bc51b6cd5e5dd96f88f6f98582

2006-06-06, Poniedziałek :: repozytorium Subversion online
opublikował Diego

Konwersja z CVS na Subversion została w końcu zakończona. Dostęp do repozytorium Subversion możliwy jest poprzez

 svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk/

lub przez www. Rozwój będzie teraz kontynuowany przy użyciu techniki kontroli wersji nowej generacji.

2006-05-23, wtorek :: MPHQ umarło
opublikował Roberto

Nasz stary serwer mphq umarł w piątek po południu. Prawdopodobnie już nie wróci.

Chociaż wiele usług było już przeniesionych na nowy serwer natsuki, repozytoria CVS i listy dyskusyjne nadal działały na starej maszynie.

System pocztowy został skonfigurowany w mgnieniu oka (dzięki naszemu zespołowi administratorów) i listy od poniedziałku znów są on-line. Serwer CVS nie będzie przenoszony. Konwertujemy repozytoria do Subversion (zgodnie z wcześniejszym planem) i dalszy rozwój będzie przebiegał przy użyciu Subversion. Zajmie to jednak trochę czasu. Na pierwszy ogień pójdzie FFmpeg (testowe repozytorium jest już dostępne dla deweloperów), a następnie MPlayer.

Dostępne są ostatnie migawki CVS MPlayera i FFmpeg. [usunięto migawki, pobierz MPlayera i FFmpeg przy użyciu Subversion]

2006-05-04, czwartek :: Wywiad z deweloperami MPlayera
opublikował Diego

Cruocitae przeprowadził dla serwisu http://itreviews.blogspot.com/ wywiad z Aleksem, Odedem i mną. Aby zajrzeć w głąb naszych umysłów, przeczytaj wywiad.

2006-05-01, poniedziałek :: MPlayer na LinuxTag 2006
opublikował Diego

LinuxTag logo

Stoisko multimedialne na LinuxTag powoli staje się instytucją. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić w tym roku Wiesbaden, możesz tu spotkać członków ekip MPlayera i FFmpega.

W tym roku spróbujemy naprawić odtwarzanie dowolnej popsutej próbki, którą przyniesiecie do naszego stoiska. Jeśli masz plik sprawiający kłopoty, przynieś go do nas, a my go sklasyfikujemy i spróbujemy znaleźć poprawkę i/lub obejście problemu. Nie obiecujemy sukcesu, ale zrobimy, co w naszej mocy.

2006-03-08, środa :: nagroda LinuxQuestions.org Members Choice
opublikował Diego

2005 LinuxQuestions.org Members Choice Award

Na LinuxQuestions.org właśnie zakończyło się głosowanie na laureata corocznej nagrody Members Choice i MPlayer zwyciężył w kategorii Aplikacja Multimedialna Wideo Roku.

568 osób (46.94%) głosowało na MPlayera. Drugie miejsce przypadło xine z 365 głosami (30.17%) a trzecie miejsce zajęło VLC ze 117 (9.67%).

Serdeczne podziękowania dla naszych licznych fanów.

2006-02-27, poniedziałek :: serwer działa
opublikował Diego

Jeśli to czytasz, to znaczy, że nowy serwer obsługuje już strony WWW.

Z różnych przyczyn postawienie maszyny i przewiezienie jej do centrum kolokacyjnego zajęło nam znacznie więcej czasu, niż oczekiwaliśmy. Obecnie działają serwisy WWW oraz FTP, jak również eksperymentalne repozytoria Subversion. Prosimy jeszcze o uzbrojenie się w jeszcze odrobinę cierpliwości podczas gdy uruchamiamy sieć serwerów lustrzanych, przechodzimy z CVS na Subversion oraz przenosimy listy dyskusyjne.

Ponownie gorąco dziękujemy licznym ofiarodawcom którzy spełnili nasze życzenia.

2006-02-15, środa :: przepełnienie sterty w demuxer.h
opublikował Roberto

Opis

W demukserze ASF znaleziono potencjalne przepełnienie bufora a dalsza analiza wykazała, że błąd znajdował się w kodzie ogólnego przeznaczenia w demuxer.h używanym do tworzenia i zmiany rozmiaru buforów. Oryginalny raport o błędzie można przeczytać tutaj media-video/mplayer ASF File Parsing Integer Overflow (CAN-2006-0579) w Bugzilli Gentoo.

Zagrożenie

Wysokie (zdalne wykonanie dowolnego kodu z uprawnieniami użytkownika uruchamiającego odtwarzacz) podczas odtwarzania pliku ASF ze złośliwego serwera, średnie (lokalne wykonanie kodu z uprawnieniami użytkownika uruchamiającego odtwarzacz) jeśli odtwarzany jest lokalnie odpowiednio spreparowany plik ASF. W chwili załatania błędu nie istniały znane exploity.

Rozwiązanie

Poprawka tego problemu została zaaplikowana do CVS-u dnia Sun Feb 12 09:28:09 2006 UTC, a następnie rozszerzona w wersjach 1.89 and 1.90. Użytkownicy zagrożonych wersji MPlayera powinni ściągnąć łatkę dla MPlayera 1.0pre7try2 lub uaktualnić do najnowszej wersji jeśli używają CVS.

Uwaga: nie wydajemy w tym momencie uaktualnionej paczki tar z tą poprawką. MPlayer 1.0pre7 jest bardzo stary, dlatego zachęcamy do uaktualnienia do wersji CVS.
Jeśli musisz zostać przy 1.0pre7, ściągnij paczkę tar MPlayera 1.0pre7try2, nałóż łatkę i przekompiluj MPlayera.
Jeśli udostępniasz binarne pakiety z MPlayerem, prosimy o nazwanie uaktualnionej wersji MPlayer 1.0pre7try3.

Podatne wersje

MPlayer 1.0pre7, MPlayer 1.0pre7try2 i CVS przed Sun Feb 12 09:28:09 2006 UTC. Również i starsze wersje są prawdopodobnie podatne, jednak nie zostały sprawdzone.

Odporne wersje

CVS HEAD po Sun Feb 12 09:28:09 2006 UTC
MPlayer 1.0pre7try2 + łatka bezpieczeństwa

2005-12-23, piątek :: nagroda HUP Readers' Choice Award 2005
opublikował Diego

HUP Readers' Choice Award 2005

Z kolei na Węgrzech MPlayer nadal jest popularny i po raz trzeci z rzędu zdobył nagrodę Readers' Choice Award Węgierskiego Portalu Uniksowego (HUP) w kategorii "ulubiony odtwarzacz wideo roku".

MPlayer uzyskał 539 głosów (84%), plasując się przed VLC, 58 (9%) i zdobywcą drugiego miejsca z zeszłego roku xine, 42 (7%). Jeśli znacie węgierski, zajrzyjcie na stronę z nagrodami HUP.

2005-09-02, piątek :: nagroda TUX 2005 Readers' Choice Award
opublikował Diego

TUX 2005 Readers' Choice Award

Dobra wiadomość!

Wygląda na to, że popularność MPlayera nie maleje. Poinformowano nas, że TUX magazine ogłosił laureatów swojej pierwszej dorocznej nagrody Readers' Choice Award i MPlayer zwyciężył w kategorii Ulubiony Odtwarzacz Multimedialny.

Dziękujemy za Wasze wsparcie, naprawdę je doceniamy!

2005-08-26, piątek :: przepełnienie sterty w ad_pcm.c
opublikował Attila

Istnieje błąd, który, w zależności od konfiguracji, może prowadzić do przepełnienia sterty. Nadal pozostaje dla nas niejasne, czy i w jakich okolicznościach istnieje możliwość jego wykorzystania. Wiemy o przynajmniej jednej osobie, która napisała działający na jej systemie exploit wykorzystujący plik AVI z nieskompresowanym audio PCM. Znaleźliśmy plik, który podobno to wykorzystuje, ale nie udało nam się tego dokonać. Mimo to, nie chcąc narażać Was na ryzyko, publikujemy tę informację bez dalszej zwłoki.

Rozwiązanie

Poprawka tej luki została umieszczona w CVS w czwartek, 25 sierpnia 2005 o godzinie 19:46:20 UTC. Możecie ściągnąć łatkę dla MPlayera 1.0pre7 stąd.

Dodanie ac=-pcm, (uwaga na końcowy ',') do pliku konfiguracyjnego jest szybkim obejściem, które powinno zapewnić bezpieczeństwo, o ile nie użyjecie opcji -ac w linii poleceń. Uniemożliwi to jednak odtwarzanie nieskompresowanego audio.

Przygotowaliśmy również nową paczkę tar dla wydania pre7 z zaaplikowaną powyższą poprawką. Proszę zauważyć, że nie jest to nowe wydanie MPlayera. Jeśli chcecie mieć wszystkie nowe możliwości dodane po pre7, powinniście użyć wersji CVS.

Podatne wersje

MPlayer 1.0pre7 i wcześniejsze
Jak dotąd jedyna wersja, dla której istnieje exploit to MPlayer 1.0pre7, jednak błąd jest obecny we wszystkich poprzednich wersjach.

Odporne wersje

MPlayer 1.0pre7try2 i późniejsze
CVS HEAD po Thu Aug 25 19:46:20 2005 UTC

MPlayer 1.0pre7try2 jest do ściągnięcia z poniższych lokalizacji. Prosimy o łagodne traktowanie naszego serwera i użycie jednego z wielu serwerów lustrzanych.

MD5SUM: aaca4fd327176c1afb463f0f047ef6f4

2005-08-17, środa :: dziękujemy
opublikował Alex

Po pierwsze, chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za hojne datki, jakie otrzymaliśmy w ostatnich tygodniach. Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że zbiórka odniesie taki sukces. Zamówiliśmy o wiele lepszy serwer niż planowaliśmy, co otwiera drogę do zaoferowania więcej i lepszych usług. Stać nas nawet na profesjonalny backup! Spodziewamy się dostawy serwera w ciągu czterech tygodni, jednak będziemy potrzebować kilku kolejnych tygodni na przetestowanie i konfigurację ustawień.

Listę darczyńców można znaleźć na stronie darowizny. Napisz do mnie, jeśli chciałbyś usunąć swoje nazwisko. W związku z warunkami przelewów bankowych, niektórych nazwisk brak lub mają literówki. Napisz, jeśli konieczna jest korekta!

Kolejne uaktualnienia zawierać będą szczegółowe informacje o sprzęcie i usługach. C.d.n.

2005-08-16, wtorek :: vesautils
opublikował Alex

Połączyłem kod VESA z MPlayera i MPlayeraXP. Po dodaniu paru narzędzi z svgalib i vbetool powstało vesatools. Poczynając od następnego wydania MPlayera, biblioteka ta będzie używana do wyświetlania wideo przez VESA. Dodano obsługę FreeBSD, NetBSD i OpenBSD.

2005-08-05, piątek :: potrzebujemy nowy serwer
opublikował Alex

Co się stało?

Jak pewnie zauważyliście, mieliśmy awarię serwera spowodowaną awarią klimatyzacji. System plików serwera został uszkodzony, psując nasze repozytorium CVS. Zmusiło nas to w końcu, by poszukać innego rozwiązania hostingowego i być może unowocześnić przy okazji sprzęt. Mamy okazję postawić nasz serwer w prawdziwej firmie hostingowej z niezawodną klimatyzacją i zasilaniem, jednak mają oni miejsce tylko na obudowę 1U, podczas gdy nasza obecna to standardowa tower.

Istnieją trzy możliwości:

 • Znaleźć nowy hosting dla starego serwera i wymienić parę części lub
 • kupić nowy serwer 1U i umieścić go w oferowanym nam miejscu lub
 • kupić nowy serwer i znaleźć nową firmę hostingową.

Po dogłębnej analizie naszych wymagań, wolelibyśmy kupić nowy serwer, który wystarczy na nadchodzące lata. Oferowano nam hosting wirtualny, jednak naprawdę potrzebujemy dedykowany serwer. Zauważcie też, że na tym samym serwerze utrzymywany jest projekt FFmpeg, a inne projekty, jak xine polegają na nas w kwestii dystrybucji paczek z kodekami, więc maszyna ta jest naprawdę centralą dla multimediów w wolnym oprogramowaniu.

Podczas LinuxTag otrzymaliśmy trochę darowizn by pokryć nasze koszty i zostało nam około 70EUR, jednak wystarczy to zaledwie na jeden dysk. Potrzebujemy zatem specjalnych zniżek, darowizn pieniężnych - lub lepiej - kompletnych konfiguracji (sprzętowych). Jeśli chodzi o darowizny pieniężne, to chcielibyśmy wydać całą sumę na serwer, by uniknąć problemu z pozostałymi pieniędzmi.

Konfiguracja, o której myślimy

 • obudowa 1U (to jest najważniejsza część)
 • dwa procesory 1Ghz lub jeden 2GHz
 • 1GB RAM
 • 2x 200GB HDD w RAID-1, najchętniej dyski SATA
 • niezawodne rozwiązanie kopii zapasowej, np. dyski 3x300GB na kopie zapasowe na innym serwerze.

Jak podarować nam pieniądze

Paypal
(usunięte)
Konto w banku europejskim
Odbiorca: Beregszaszi Alex (usunięte)
Czeki USA
Richard Felker (usunięte)
Konto w banku niemieckim
Odbiorca: Reimar Döffinger (usunięte)
Konto w banku szwajcarskim
Odbiorca: Attila Dogan (usunięte)
Konto w banku francuskim
Odbiorca: MR POIRIER GUILLAUME (usunięte)
Konto w banku węgierskim
Odbiorca: Beregszaszi Alex (usunięte)

Ważne jest, aby na przelewie był dopisek MPlayer. Jeśli nie chcesz zobaczyć swojego nazwiska na liście darczyńców, dodaj jeszcze anonymous.

Opublikujemy raport o stanie finansów w ciągu miesiąca. Jeśli macie jakieś pytania, skontaktujcie się z nami poprzez listę dyskusyjną mplayer-dev-eng, IRC lub prywatnie.

2005-08-09 uaktualnienie o awarii

Dysk z zawartością ftp (wersje MPlayera, paczki z kodekami, próbki, skórki, migawki CVS, ...) padł ponownie w poniedziałek i został wyłączony. Prosimy o używanie któregoś z mirrorów do ściągania MPlayera. CVS jest na innym dysku i jest nadal dostępny. Z powodu tej awarii, dokumentacja online jest niedostepna. Prosimy korzystać z dokumentacji dołączonej do źródeł MPlayera. Katalog incoming też odszedł w niebyt.

2005-07-26, wtorek :: książka o wideo
opublikował Diego

book cover

Open Source Press wydało antologię o wideo pod Linuksem. Daje ona dobre pojęcie o bieżącym stanie rzeczy, opisując w 19 rozdziałach takie aspekty wideo, jak odtwarzanie, edycję i strumieniowanie, w każdym z nich albo opisując oprogramowanie linuksowe je umożliwiające, albo wprowadzając w wielorakie techniczne kwestie związane z wideo. Wszyscy autorzy poszczególnych rozdziałów są albo członkami zespołów tworzących oprogramowanie, o którym piszą lub też są z nimi blisko związani. Niżej podpisany napisał - niespodzianka - rozdział o MPlayerze. Wstęp i spis treści są dostępne online. Książka jest obecnie dostępna jedynie po niemiecku.

2005-07-11, poniedziałek :: odrzucono dyrektywę o patentach na oprogramowanie
opublikował Diego

Doprawdy oszałamiającą większością Parlament Europejski odrzucił w zeszłym tygodniu proponowaną dyrektywę o patentach na oprogramowanie Jest to wielkie zwycięstwo dla ruchu przeciwników patentów na oprogramowanie i ulga dla wolnego oprogramowania oraz całego przemysłu software'owego w Europie i na świecie. Ja i inni członkowie zespołu MPlayera, którzy aktywnie lobbowali przeciwko patentom na oprogramowanie odczuwamy z tego powodu wielką osobistą satysfakcję. Cieszmy się i radujmy, gdyż jest to istotnie wielki dzień.

Niemniej jednak nie wszystko złoto, co się świeci i mimo, że wygraliśmy ważną bitwę, wojna się jeszcze nie skończyła. W Europie nadal przyznanych pozostaje tysiące patentów na oprogramowanie. Kolejne próby rozszerzenia patentowalności na oprogramowanie będą teraz toczyły się w poszczególnych krajach i wrócą na poziom europejski za kilka lat. Musimy więc kontynuować nasza walkę by oddalić groźbę patentów na oprogramowanie całkowicie i na całym świecie. Potrzebujemy do tego pomocy wszystkich członków społeczności. To Wy musicie mieć oko na swoich polityków, informować ich, o co toczy się gra i upewnić się, że będą tworzyć sensowne prawo.

2005-06-19, Niedziela :: MPlayer na LinuxTag 2005
opublikował Diego

LinuxTag logo

Znowu ta pora roku... Zespół MPlayera będzie obecny na LinuxTag 2005 zaludniając stoisko multimedialne. Roberto Togni, Alexander Strasser, Sascha Sommer, Dominik Mierzejewski, Reimar Döffinger, Diego Biurrun, Alex Beregszaszi, Luca Barbato będą obecni przez większość czasu, dołączą też do nich Mike Melanson (FFmpeg / xine) i Måns Rullgård (FFmpeg / tcvp).

LinuxTag odbywa się w niemieckim Karlsruhe od 22-go do 25-go czerwca. Jego mottem jest "Gdzie .com spotyka .org" i jest to połączenie targów z konferencją, w której uczestniczą zarówno firmy, jak i projekty wolnego oprogramowania. Wpadnij, jeśli chcesz z nami porozmawiać.

Wideo jest jednym z głównych punktów tegorocznego LinuxTagu. W czwartek oraz w piątek odbywać się będą konferencje poświęcone tematyce wideo. Prezentacje w czasie tych konferencji prowadzone będą w oparciu o antologię o wideo pod Linuksem wydaną przez Open Source Press. Diego Biurrun wygłosi w czwartek prezentację o MPlayerze w oparciu o napisany przez niego rozdział tej książki.

2005-04-16, Sobota :: MPlayer 1.0pre7 wydany
opublikowała załoga wydająca

Pomimo patentowego Miecza Demoklesa, MPlayer jest ciągle żywy i właśnie przyszedł czas na nowe wydanie. Czy chcesz zobaczyć więcej wydań w przyszłości? Prosimy, przyłącz się do nas w walce przeciwko dyrektywie patentowej UE. Bitwa jeszcze się nie skończyła i wciąż możemy ją wygrać, jeśli i Ty nam pomożesz.

Po pierwsze, odkryliśmy kilka nowych luk bezpieczeństwa w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie MMST i RTSP, więc zalecamy wam zainstalowanie nowej wersji.

Staramy się częściej publikować nasze wydania, dlatego też lista zmian nie jest tak duża jak w przypadku pre6, ale i tak jest długa. Warte uwagi usprawnienia zostały niedawno wprowadzone do MEncodera. Może produkować wyjście w postaci plików MPEG, które mogą później posłużyć do utworzenia płyt (S)VCD i DVD. Obsługa jeszcze większej liczby formatów kontenerowych została eksperymentalnie dodana do libavformat i teraz możesz kodować kilka plików naraz. Jeżeli nie korzystałeś z MEncodera nigdy wcześniej, teraz jest najwyższa pora, aby zacząć, ponieważ znacznie uzupełniliśmy i poprawiliśmy dokumentację.

Dodaliśmy więcej kodeków, niektóre natywne - wartym wspomnienia jest ALAC (Apple Lossless Audio Codec), a niektóre obsługiwane przez biblioteki binarne - godnymi wspomnienia są TwinVQ (VQF) i VMware video. Co więcej, importowaliśmi dekoder Tremor Ogg/Vorbis do MPlayera, więc pliki Ogg i Vorbis będą teraz działały bez pomocy zewnętrznych bibliotek. MPlayer powinnien odtwarzać teraz jeszcze więc formatów niż we wcześniejszych wydaniach. Żeby w pełni wykorzystać wszystkie nowości, należy zainstalować najnowszy pakiet kodeków.

Snow - kodek obrazu nowej generacji oparty o falę wavelet (fala ograniczona częstotliwością i czasem trwania) został poprawiony i w znaczący sposób przyspieszony. Dodatkowo dodaliśmy do niego krótką dokumentacja. Wypróbujcie go i pobawcie się nim, tylko pamiętajce jest on na razie w fazie eksperymentalnej i to co zakodujesz dzisiaj może nie być odtwarzane jutro.

Wyczyściliśmy dużo kodu dotyczącego warstwy dźwiękowej. Tym co się rzuca w oczy, jest usunięcie starych wtyczek audio, które od dawna były zastąpione przez filtry dźwiękowe.

Na koniec warto dodać, że poprawiliśmy wszędzie wiele błędów, więc MPlayer powienien działać lepiej niż kiedykolwiek.

A teraz ciesz się oglądaniem filmów ...

Uaktualnienie

Zapomnieliśmy wspomnieć, że dodaliśmy przełączanie ścieżki audio w czasie odtwarzania, co było jedną z najbardziej pożądanych funkcji od wieków. Działa na razie tylko dla Matroski i MPEG i jest wciąż eksperymentalne, ale to już coś. Aby wypróbować tę funkcję, naciśnij klawisz "#" podczas odtwarzania pliku z wieloma ścieżkami audio.

MPlayer 1.0pre7: "PatentCounter"

Bezpieczeństwo:

 • usunięte przepełnienie sterty w kodzie strumieniującym Real RTSP
 • usunięte przepełnienie bufora w kodzie strumieniującym MMST

Dokumentacja:

 • kontynuacja tłumaczenia czeskiej dokumentacji
 • niemiecka strona man już prawie zsynchronizowana
 • ukończona dokumentacja komend trybu slave
 • dokumentacja dodatkowych narzędzi w TOOLS/README
 • dokumentacja filtrów dźwiękowych uzupełniona i przeniesiona do strony man
 • wszystkie filtry dźwiękowe udokumentowane
 • ulepszony przewodnik kodowania
 • wstępna dokumentacja kodeka snow w DOCS/tech/snow.txt
 • wprowadzenie wszędzie wielu poprawek

Porty:

 • naprawione wyjście video DirectX pod Windows95
 • obsługa wyjścia video DirectX w trybie 256 kolorów
 • możliwość wyboru urządzenia audio dla sterownika wyjściowego dźwięku dsound
 • --enable-macosx-bundle, wykorzystanie katalogu z konfiguracją w appwrapper na OS X
 • wyczyszczenie kodu wyjścia audio Sun
 • poprawa obsługi platformy x86_64
 • obsługa OpenBSD w libdha
 • wsparcie dla większej liczby modeli Radeon 9200 w VIDIX

Sterowniki:

 • naprawienie stanu "zawsze na wierzchu" dla wielu menedżerów okien
 • wyczyszczenie kodu warstwy wyjściowej audio
 • zunifikowanie obsługi klucza koloru
 • naprawienie trybu panscan w vo_xvmc
 • naprawienie kilku błędów powodujących wysypanie się programu na X11
 • wiele poprawek w OSD dla różnych sterowników wyjścia video

Dekodery:

 • dekoder TWinVQ poprzez binarne biblioteki DLL
 • zintegrowanie dekodera Tremor dla Ogg/Vorbis
 • poprawienie dekodowania plików alaw w trybie stereo
 • wcześniejsze załadowanie bibliotek QT DLL, aby obejść problemy ze ścieżkami wstawionym na stałe
 • obsługa linuksowego, binarnego kodeka Real 10 RV30/40 (poprawa z niektórymi plikami RV40)
 • wyeksponowanie obsługi surowych formatów 422P i 444P
 • obsługa 32 bitowej palety RGB w binarnym dekoderze TSCC
 • porzucenie obsługi starych wersji FAAD2 (<= 1.1)
 • obsługa linuksowego, binarnego kodeka Real 10 cook (dekoduje cook5.1)
 • poprawiona obsługa NV12/NV21
 • obsługa 32 bitowych zmiennopozycyjnych i rozszerzonych plików WAV
 • preferowanie natywnego kodeka RealAudio 1.0 / 2.0 od binarnego
 • obsługa wielokanałowych plików WAV
 • obsługa ALAC (bestratny dźwięk QuickTime) poprzez lavc
 • obsługa WNV1 poprzez lavc
 • obsługa AASC (obrazu Autoderk RLE) poprzez lavc
 • obsługa obrazu LOCO poprzez lavc
 • poprawiono odtwarzanie Layer 1 w trybie stereo poprzez mp3lib
 • dekoder VMnc (obrazu VMware) poprzez binarne biblioteki DLL
 • obsługa AMR NB/WB poprzez libavcodec i odwołanie się do zewnętrznych dekoderów
 • obsługa ADTS AAC

Demuksery:

 • demukser vqf
 • poprawiono przeszukiwanie MPEG-ES
 • obsługa plików multirate Real
 • automatyczne wykrywanie ilości klatek na sekundę dla filmów MPEG-4 i H.264 w strumieniach ES i TS
 • obsługa MP3 w plikach Real
 • bardziej przyjazne dla użytkownika informacje o śćieżkach dźwiękowych i z napisami w plikach Ogg
 • demukser avisynth
 • obsługa wielokonałowych MP3 w plikach MP4 (MP3on4)
 • naprawienie niektórych niedziałających klas plików 14.4/28.8
 • dodanie kodu automatycznie wykrywającego i demuksującego warstwy dźwiękowe 1 i 2 MPEG
 • domyślne demuksowanie pliów dźwiękowych AC3 poprzez libavformat
 • przełączanie strumieni online w demukserach MPEG i Matroska
 • obsługa demuksowania 3GP
 • usprawnienia w DVB i obsługa tunerów ATSC
 • obsługa AVC w Matroska
 • obsługa SWF i FLV poprzez libavformat
 • wykorzystanie poprawnego fourcc Vorbis

Strumieniowanie:

 • obsługa wyboru strumienia i szerokości pasma dla MMS przez HTTP
 • powrót do HTTP, jeśli odrzucono połączenie dla pnm://
 • obsługa strumieniowania UDP (udp://)
 • obsługa strumieni vstream TiVo (tivo://)
 • poprawienie błędów i poprawne wykrywanie EOF w strumieniach pnm://

FFmpeg/libavcodec:

 • poprawki w RV20
 • wiele poprawek w H.264
 • obsługa przewidywania z wymuszonymi wagami dla klatek B w H.264, H.264
 • wiele poprawek przepełnienia liczb całkowitych i wskaźników
 • obsługa 32 bitowej palety RGB w TSCC
 • wielokanałowy dekoder MP3 (MP3on4)
 • obsługa 3g2
 • dekoder dźwięku ALAC
 • dekoder obrazu LOCO
 • dekoder obrazu WNV1
 • skrócony dekoder audio i demukser
 • dekoder obrazu AASC
 • obsługa AMR NB/WB poprzez odwołanie do zewnętrznych dekoderów
 • znacznie szybsze dekodowanie snow
 • eksperymentalna kontrola tempa dla snow
 • niezliczone poprawki do wszechobecnych błędów

GUI:

 • zaimplementowana i dodana do menu obsługa stanu "połowa rozmiaru"
 • okno konfiguracji ESD i opcja programowej kontroli głośności
 • naprawa wycieków do pamięci

Filtry:

 • znaczące wyczyszczenie kodu warstwy filtrów dźwiękowych
 • szybsze af_format dla większości przypadków
 • ostatecznie naprawiona obsługa liczb zmiennoprzecinkowych w warstwie filtrów dźwiękowych
 • ostateczne usunięcie zbędnych wtyczek dźwiękowych
 • zaktualizowany filtr HRTF
 • filtr dodający środkowy kanał
 • poprawiona obsługa wejścia z miękkim telecine w pullup

MEncoder:

 • nowy, eksperymentalny mukser MPEG, kompatybilny z DVD i (S)VCD
 • obsługa wielu plików
 • obsługa -speed (kontrola liczby klatek poprzez zwalnianie/przyspieszanie)
 • obsługa EDL
 • poprawnienie kodowania mp3lame przy niskim wskaźniku bitrate
 • naprawa kodowania MJPEG
 • poprawki w kolejności bajtów (endianess) NUV (sprawia, że stare pliki NUV nie będą odtwarzane)
 • eksperymentalny mukser libavformat
 • naprawienie kodowania CBR w mp3lame
 • o 35% szybszy tryb turbo dla pierwszego przebiegu

Inne:

 • opcja -z zastąpiona przez podopcje -vo png
 • poprawka icc przy ładowaniu Win32
 • poprawa błędu wysypującego program przy przetwarzaniu tureckich locale
 • usunięcie kilku wycieków do pamięci
 • opcje -aa* zastąpione przez podpocje -vo aa
 • zmniejszenie nadmiernej gadatliwości
 • obsługa RTC dla *BSD
 • poprawienie obsługi zewnętrznych napisów w formacie różnym od UTF-8 dla Matroska
 • poprawki dotyczące gcc 4
 • częściowa obsługa NX (bit noexec)
 • obsługa libsmbclient z SSL
 • umieszczenie zmienionych uwag we wszystkich importowanych plikach dla zgodności z GPL §2a

MPlayer 1.0pre7 może być pobrany z poniższych lokalizacji. Proszę, bądźcie litościwi dla naszego serwera i skorzystajcie z jednego z serwerów lustrzanych.

MD5SUM: 5fadd6957d3aab989cd760ff38fb8fdf

2005-04-16, Sobota :: Przepełnienie sterty MMST
opublikował Roberto

Podsumowanie

Potencjalne przepełnienie sterty zostało odnalezione i naprawione w kodzie wykorzystywanym do obsługi strumieni MMST.

Szkodliwość

Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu na prawach użytkownika uruchamiającego odtwarzacz) podczas strumieniowania danych MMS/TCP z odpowiednio spreparowanego serwera, żadna jeżeli nie korzystasz z tej opcji. Na chwilę obecną nie ma żadnego znanego exploita.

Opis

Podczas odbierania strumienia z serwera, kod MMST przechowuje wszystkie znaczniki ID w tablicy o stałym rozmiarze, ale nie ma żadnego mechanizmu przerywającego ten proces, jeżeli zostanie odebranych za dużo tych znaczników. Specjalnie spreparowany mógłby wysłać ponad 20 strumieni i tym samym przepełnić tablicę.

Rozwiązanie

Poprawka tej luki została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w piątek, 15 kwietnia 2005 roku o godzinie 23:31:57 czasu UTC. Użytkownicy narażonych wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizować swoją wersję do nowszej, zawierającej już poprawki. Dostępna jest również łatka do zaaplikowania na źródła.

Podatne wersje

MPlayer 1.0pre6 i wcześniejsze (włączając w to pre6a)

Odporne wersje

MPlayer 1.0pre7 i późniejsze
CVS HEAD po piątku, 15 kwienia 2005 roku po godzinie 23:31:57 czasu UTC

2005-04-16, Sobota :: Przepełnienie sterty w Real RTSP
opublikował Roberto

Podsumowanie

Potencjalne przepełnienie bufora zostało znalezione i naprawione w kodzie wykorzystywanym do obsługi strumieni RealMedia RTSP.

Szkodliwość

Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami użytkownika uruchamiającego odtwarzacz) podczas strumieniowania danych RTSP ze specjalnie spreparowanego serwera, żadna jeśli nie korzystasz z tej opcji. Na chwilę obecną nie ma żadnego znanego exploita.

Opis

Podczas odbierania linii od serwera, kod Real RTSP przechowuje je w tablicy o stałej liczbie elementów MAX_FIELDS, ale nie ma żadnego mechanizmu przerywającego ten proces, jeżeli odebrano zbyt wiele linii. Specjalnie spreparowany serwer mógłby wysłac więcej niż MAX_FIELDS linii i tym samim przepełnić tablicę. Jako, że tablica przechowuje wskaźniki do otrzymanych stringów, atakujący nie może w nich zapisać dowolnych danych, co czyni exploita jeszcze bardziej złożonym.

Rozwiązanie

Poprawka tej została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w piątek, 15 kwietnia 2005 roku o godzinie 23:3:44 czasu UTC. Użytkownicy narażonych wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizować swoją wersję do nowszej, zawierającej już poprawki. Dostępna jest również łatka do zaaplikowania na źródła.

Narażone wersje

MPlayer 1.0pre6 i wcześniejsze (włączając w to pre6a)

Nienarażone wersje

MPlayer 1.0pre7 i późniejsze
CVS HEAD po piątku, 15 kwienia 2005 roku po godzinie 23:30:44 czasu UTC

2005-04-10, Niedziela :: Kilka słów na temat ostatniej serii raportów bezpieczeństwa
opublikował Diego

Za nim ktoś wyciągnie złe wnioski...

Ostatnia seria raportów bezpieczeństwa opublikowanych dzisiaj dotyczy potencjalnych luk, które zostały zgłoszone i naprawione dawno temu, przyjrzyjcie się dokładnie datom.

Możecie winić mnie za lenistwo i nieopublikowanie tych raportów wcześniej, a nie załogę MPlayera za długi czas reakcji na odkryte luki.

2005-04-10, Niedziela :: przepełnienia bufora w mpg123
opublikował Diego

Podsumowanie

Kilka potencjalnych przepełnień bufora zostało odnalezionych w mpg123 - bibliotece dekodującej MP3 dołączonej do MPlayera w katalogu mp3lib. Więcej szczegółów znajdziecie w raporcie dotyczącym mpg123.

Szkodliwość

Średnia (wykonanie dowolnego kodu z prawami użytkownika uruchamiającego odtwarzacz) podczas odtwarzania dźwięku w formacie MP3, jeśli da się wykorzystać przepełnienia do ataku. Nie jest jasne czy rzeczywiście tak jest. W chwili kiedy przepełnienia bufora zostały naprawione, nie były znane żadne exploity.

Rozwiązanie

Poprawka tej luki została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera we wtorek, 14 września 2004 roku o godzinie 21:02:19 czasu UTC. Użytkownicy narażonych wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizować swoją wersję do nowszej, zawierającej już poprawki. Dostępna jest również łatka do zaaplikowania na źródła.

Narażone wersje

MPlayer 1.0pre5 i wcześniejsze

Nienarażone wersje

MPlayer 1.0pre5try2 i późniejsze

Historia

Po zawiadomieniu o potencjalnych przepełnieniach bufora, poprawka została została włączona do repozytorium CVS MPlayera we wtorek, 14 września 2004 roku o godzinie 21:02:19 czasu UTC.

2005-04-09, Sobota :: Przepełnienia bufora w strumieniowaniu PNM
opublikował Diego

Podsumowanie

iDEFENSE znalazło dwa przepełnienia bufora w kodzie xine odpowiedzialnym za strumieniowanie PNM, dotyczy to również MPlayera. Szczegóły możecie znaleźć w raporcie iDEFENSE i raporcie xine.

Szkodliwość

Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami użytkownika uruchamiającego odtwarzacza) podczas odtwarzania strumieni PNM. W chwili, kiedy luka została naprawiona, nie były znane żadne exploity.

Rozwiązanie

Poprawka tej luki została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w środę, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 21:27:14 czasu UTC. Użytkownicy narażonych wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizować swoją wersję do nowszej, zawierającej już poprawki. Dostępna jest również łatka do zaaplikowania na źródła.

Narażone wersje

MPlayer 1.0pre5 i wcześniejsze

Nienarażone wersje

MPlayer 1.0pre5try2 i późniejsze

Historia

W piątek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy xine zostali powiadomieni przez iDEFENSE, które znalazło dwie zdalne luki przepełnienia bufora w kodzie strumieniującym PNM znajdującym się w xine. Kod ten jest współdzielony w MPlayerze i xine, dlatego też zespół xine poinformował nas o problemie, a łatka usuwająca lukę została włączona do repozytorium CVS MPlayera w środę, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 21:27:14 czasu UTC.

2005-04-09, Sobota :: Przepełnienie sterty w strumieniowaniu RTSP
opublikował Diego

Podsumowanie

iDEFENSE znalazło błąd przepełnienia sterty w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie RTSP. Szczegóły możecie znaleźć w raporcie iDEFENSE.

Szkodliwość

Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami użytkownika uruchamiającego odtwarzacz) podczas odtwarzania strumieni RTSP. W chwili kiedy luka ta została naprawiona, nie były znane żadne exploity.

Rozwiązanie

Poprawka tej luki została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w środę, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:16:24 czasu UTC. Użytkownicy narażonych wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizować swoją wersję do nowszej, zawierającej już poprawki. Dostępna jest również łatka do zaaplikowania na źródła.

Narażone wersje

MPlayer 1.0pre5 i wcześniejsze

Nienarażone wersje

MPlayer 1.0pre5try2 i późniejsze

Historia

W piątek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez iDEFENSE które znalazło lukę zdalnego przepełnienia sterty i kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie znajdującym się w MPlayerze. Łatka usuwająca błąd została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w środę, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:16:24 czasu UTC.

2005-04-09, Sobota :: Przepełnienie stosu w strumieniowaniu MMST
opublikował Diego

Podsumowanie

iDEFENSE znalazło przepełnienie stosu w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie MMST. Szczegóły możecie znaleźć w raporcie iDEFENSE.

Szkodliwość

Wysoka (zdalne wykonanie dowolnego kodu z prawami użytkownika uruchamiającego odtwarzacz) przy odtwarzaniu strumieni MMST. W chwili, kiedy luka została naprawiona, nie były znane żadne exploity.

Rozwiązanie

Poprawka tej luki została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w środę, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 19:12:46 czasu UTC. Użytkownicy narażonych wersji MPlayera powinni natychmiast zaktualizować swoją wersję do nowszej, zawierającej już poprawki. Dostępna jest również łatka do zaaplikowania na źródła.

Narażone wersje

MPlayer 1.0pre5 i wcześniejsze

Nienarażone wersje

MPlayer 1.0pre5try2 i późniejsze

Historia

W piątek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez iDEFENSE o znalezieniu luki przepełnienia stosu w kodzie odpowiedzialnym za strumieniowanie MMST. Łatka usuwająca błąd została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w środę, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 19:12:46 czasu UTC.

2005-04-09, Sobota :: Luka w parserze bitmap
opublikował Diego

h3>Podsumowanie

iDEFENSE znalazło przepełnienie sterty w demukserze BMP. Szczegóły możecie znaleźć w raporcie iDEFENSE.

Szkodliwość

Teoretycznie demukser BMP jest kodem demonstracyjnym. Nie wiemy o żadnym wymagającym go formacie multimedialnym. W chwili, kiedy luka została naprawiona, nie były znane żadne exploity.

Rozwiązanie

Poprawka tej luki została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w środę, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:52:38 czasu UTC. Demukser bitmap nie jest w ogóle wykorzystywany, dlatego też został od razu usunięty. Użytkownicy narażonych wersji powinni natychmiast zaktualizować swoją wersję do nowszej, zawierającej już poprawki. Dostępna jest również łatka do zaaplikowania na źródła.

Narażone wersje

MPlayer 1.0pre5 i wcześniejsze

Nienarażone wersje

MPlayer 1.0pre5try2 i późniejsze

Historia

W piątek, 10 grudnia 2004 roku deweloperzy MPlayera zostali powiadomieni przez iDEFENSE, które znalazło lukę przepełnienia sterty w kodzie parsującym BMP znajdującym się w MPlayerze. Łatka usuwająca błąd została umieszczona w repozytorium CVS MPlayera w środę, 15 grudnia 2004 roku o godzinie 18:52:38 czasu UTC. Demukser bitmap został w celach demonstracyjnych i nie jest potrzebny do odtwarzania multimediów, dlatego też został natychmiast usunięty.

2005-02-08, Wtorek :: Nagroda Czytelników LinuxQuestions.org
opublikował Diego

2004 LinuxQuestions.org Members Choice Award

Z dumą ogłaszamy że LinuxQuestions.org przeprowadził swoje coroczne wybory Nagrody Czytelników i MPlayer został wybrany Video Multimedia Application of the Year (Multimedialną Aplikacją Video Roku).

MPlayer otrzymał 487 głosów (49.85%), pokonując xine z 304 (31.12%) i Totem z 77 (7.88%).

2005-02-05, Sobota :: Program Miesiąca Brokenbox
opublikował Diego

Brokenbox Award 2005

Hej, wygraliśmy nagrodę z Argentyny... Argentyńska witryna poświęcona oprogramowaniu Linuksowemu brokenbox.com.ar wybrała MPlayer'a 1.0pre6 "programa del mes" (programem miesiąca). Dziękujemy!

2004-12-29, Środa :: ponowne wydanie MPlayer 1.0pre6
opublikował Roberto

W archiwum z wersją pre6 MPlayera zabrakło dokumentacji w wersji HTML. MPlayer 1.0pre6a jest ponownie spakietowanym wydaniem MPlayer 1.0pre6 zawierającym już jednak brakujące dokumenty. Poza katalogiem DOCS/HTML, te dwa wydania są identyczne.

MPlayer i MEncoder jako numer wersji pokażą 1.0-pre6, ponieważ nie wprowadzono żadnych zmian w głównym kodzie.

Jeśli jeszcze nie pobrałeś pre6, ściągnij pre6a. Jeżeli nie jesteś zainteresowany dokumentacją lub zbudowałeś ją sobie ze źródeł XML, nie musisz pobierać nowej wersji.

MPlayer 1.0pre6a może zostać pobrany z podanego serwera.

MD5SUM: a812d945b884c2e2fa7f90c57cd76bff

Możecie wysłać do mnie kontenery z colą :-)

2004-12-23, Czwartek :: wydano MPlayer 1.0pre6
opublikowała drużyna wydań

Minęło pięć miesięcy od ostatniego wydania, co widać. Jest to najdłuższa lista zmian w historii. Zamęczyliśmy nasze klawiatury. W końcu zdecydowaliśmy się to wydać i zrobić całemu światu prezent gwiazdkowy. Ponieważ święta są jutro, będziecie musieli poczekać jeden dzień z kompilacją. Otwieranie prezentów przed czasem nie podlega dyskusji! Bez podglądania, nie rozpakowujcie archiwów! Jeżeli przyślecie wcześniej zgłoszenia błędów lub komentarze, będziemy wiedzieli, że byliście niegrzecznymi dziećmi i otworzyliście prezenty przed czasem. Wiecie co spotyka niegrzeczne dzieci...

Najważniejszymi zmianami są obsługa prawie nieskończonej ilości nowych kodeków i ważne poprawki do niektórych starszych. Wspomnieć należy także o eksperymentalnym kodeku snow Michaela Niedermayer opartym o wavelet (od tłumacza: przebieg falowy ograniczony zarówno w częstotliwości i czasie trwania). Jest on bardzo obiecujący. Być może tak wygląda przyszłość kodowania video. Dodaliśmy także obsługę kodowania do H.264 z x264 oraz do MP2 przez toolame.

Na dodatek stało się niemożliwe i cały ogrom dostępnych opcji został w końcu udokumentowany. Jeżeli nie możesz czegoś znaleźć w dokumetnacji, to znaczy, że nie istnieje, więc RTFM! Jeżeli masz słabą maszynę powienieneś się zainteresować dekodowaniem w niskiej rozdzielczości, korzystając z libavcodec (-vfm ffmpeg -lavdopts lowres=0-3). Przy odrobinie szczęścia będziesz mógł odtwarzać filmy DVD i MPEG-4. Mac OS X zyskał kilka miłych ulepszeń, między innymi związanych z VCD i obsługą kodeka Real/Helix (pobierz nowe paczki z kodekami). Dla Windows przygotpwaliśmy nowiutke wyjście audio DirectSound i obsługę opcji -wid, która powinna pozwolić na budowę wtyczek do przeglądarek. Jeżeli używasz serwera dźwięku polypaudio, to istnieje teraz dla Ciebie moduł wyjścia audio. Pozostałe stare wtyczki audio zostały przekonwertowane na filtry audio. Spodziewaj się zniknięcia wtyczek audio w następnym wydaniu. Nie ma już starych sterowników wyjścia audio alsa9 i alsa1x, użyj zamiast tego sterownika alsa.

Jak zwykle poprawionych zostało za dużo błędów, żeby o nich wspominać. Znajdują się one wszędzie, więc MPlayer powinien teraz działać płynniej i stabilniej niż przedtem. Wartym wspominienia jest to, że długość oraz pozycja są teraz wyświetlane również dla plików MOV. Wyjście MPlayera staje się coraz mniej gadatliwe.

Lista zmian zawiera zmiany od MPlayera 1.0pre5try2, więc wszystkie poprawki bezpieczeństwa są także uwzględnione.

Wesołych Świąt...

MPlayer 1.0pre6: "Prezent Świąteczny"

DOKUMENTACJA

 • w końcu wszystkie opcje są udokumentowane
 • strona man całkowicie sprawdzona pod kątem literówek, słownictwa oraz jasnościi
 • wszystkie podopcje sterowników wyjścia audio udokumentowane
 • wszystkie podopcje sterowników wyjścia audio udokumentowane
 • do strony man dodano podrozdział dotyczący filtrów audio
 • ukończono dokumentację XviD
 • francuska strona man znów aktualna
 • zaktualizowana niemiecka strona man
 • nowe czeskie (kompletne) i szwedzkie tłumaczenie strony man
 • poprawki i aktualizacje w różnych miejscach

Porty

 • pełna obsługa x86_64
 • obsługa -rootwin, -panscan w sterowniku wyjścia video quartz
 • powtarzanie klucza oraz proporcje naprawione w sterowniku wyjścia video quartz
 • menu "Film" dla sterownika wyjścia video quartz z opcją zbliżenia (zoom) oraz ustawień (preset)
 • podopcja fs_res sterownika wyjścia video quartz wybiera pełnoekranową rozdzielczość
 • obsługa VCD w Darwin (Mac OS X)
 • obsługa argumentów wywołania Mac OS X Finder
 • poprawka do wejścia stdin i trybu slave na MinGW
 • obsługa -rootwin, -colorkey, -wid w sterowniku wyjścia video DirectX
 • poprawiony wybór monitora w sterowniku wyjścia video DirectX
 • nowy sterownik wyjścia audio DirectSound
 • obsługa myszy w Windows
 • obsługa ZetaOS (prawie działa)

Sterowniki

 • poprawki w sterownikach wyjścia video VESA i GGI
 • usunięto -jpeg na rzecz podopcji -vo jpeg
 • sterownik wyjścia video jpeg teraz obsługuje zapisuje do wielu katalogów
 • poprawki sterownika wyjścia video Blinkenlights ;-)
 • poprawki sterownika wyjścia video OpenGL colorformat (z podopcją manyfmts)
 • obsługa aspect, panscan, sprzętowego OSD w sterowniku wyjścia video OpenGL
 • nowe sterowniki wyjścia video pnm i md5sum, zastępujące pgm i md5
 • wyjście video yuv4mpeg teraz ma podopcję file=, której można użyć w połączeniu z -fixed-vo do łączenia plików o tej samej szerokości, wysokości i liczbie klatek na sekundę
 • sterownik wyjścia vide JACK zaktualizowany do zmian API bio2jack
 • alsa9 i alsa1x zastąpione przez sterownik wyjścia audio alsa
 • sterownik wyjścia audio ALSA zawsze używa określonego urządzenia, nawet dla hwac3
 • obsługa wyboru kanału miksera w sterowniku wyjścia audio ALSA
 • sterownik audio dla serwera dźwięku polypaudio
 • naprawiono wyjście TV VIDIX Cyberblade
 • obsługa VIDIX I420 dla Cyberblade i mga
 • obsługa VIDIX Radeonów na systemach big-endian oraz inne poprawki dla Radeonów
 • obsługa VIDIX Radeon R200 QM (Radeon 9100)
 • sterownik CLE266 VIDIX
 • eksperymentalny sterownik SAVAGE VIDIX

Dekodery

 • "eksperymentalna" obsługa 20 i 24 bitowego LPCM (DVD-Audio)
 • zaktualizowano libmpeg2 do 0.4.0b
 • zaktualizowano libfaad2 do wersji 2.1beta z CVS
 • dekodowanie DTS przez libavcodec
 • obsługa Windows Media Audio 9 Voice przez binarną DLL
 • obsługa Windows Media Video 9 Advanced przez binarną DLL
 • obsługa Windows Media Screen Codec 2 przez binarną DLL
 • obsługa Windows Media Image Codec przez binarną DLL
 • obsługa Windows Media Image 2 Codec przez binarną DLL
 • obsługa VDOWave video przez binarną DLL
 • obsługa Miro VideoXL video przez libavcodec
 • obsługa Creative ADPCM audio przez libavcodec lub binarną DLL
 • obsługa IBM Ultimotion video przez libavcodec
 • obsługa kodeka Micronas Speech przez binarną DLL
 • obsługa kodeka video H.261 przez libavcodec
 • obsługa kodeka video TechSmith Camtasia przez libavcodec
 • obsługa kodeka sonic audio przez libavcodec
 • obsługa kodeka snow video przez libavcodec
 • obsługa QuickDraw video przez libavcodec
 • obsługa Cinepak, CYUV i RoQ audio/video przeniesiona do FFmpeg
 • obsługa Vianet Lsvx video przez binarną DLL

Demuksery

 • naprawiono -nosound oraz -novideo dla NSV
 • przełączanie napisów i wyświetlanie kodu kraju dla Matroski
 • obsługa formatu plików .vp5 (odmiana AVI)
 • naprawine przewijanie w plikach ASF tylko z dźwiękiem
 • poprawione wykrywanie MP3
 • obsługa AVC w plikach .mp4
 • obsługa surowych (raw_ plików H.261 przez libavformat
 • poprawiona precyzja przewijaniaplików MPEG
 • lepsza obsługa kodu kraju napisów dla plików MKV
 • obsługa plików DVHS i H.264 poprzez MPEG-TS
 • wyświetlanie długości i pozycji (w pasku przewijania) dla plików MOV
 • poprawione odtwarzanie surowego (raw) video w plikach MOV

Strumienie

 • dodano opcje -cache-min oraz -cache-prefill
 • naprawiona kompilacja dla nowszych wersji LIVE.COM
 • zmuszenie do działania ASF bez ECC
 • obsługa MMS na niestandardowym porcie
 • wykrywanie EOF w strumieniach Real RTSP

FFmpeg/libavcodec

 • dekodowanie w obniżonej rozdzielczości dzięki opcji lowres
 • nowy eksperymentalny kodek video snow oparty na wavelet
 • nowy kodek audio sonic
 • dekoder video TechSmith Camtasia
 • dekoder video IBM Ultimotion
 • dekoder video QuickDraw
 • dekoder Creative ADPCM
 • dekoder Miro VideoXL
 • demuxer i dekoder plików online audio Sierra
 • dekoder video QPEG
 • demukser formatu Electronic Arts Game Multimedia
 • poprawki H.261, koder H.261
 • naprawiony kod akcelerowany VIS
 • obsługa DTS przez libdts
 • wiele poprawek DV, przewijanie surowych (raw) plików DV
 • obsługa AAC w plikach MOV
 • poprawki RV10, RV20
 • kodowanie RV20
 • wyczyszczenie demuksera AVI, obsługa zmiany palety
 • obsługa metadanych iTunes
 • poprawki HuffYUV (endianness, RGB32 predictor, median encoding, przeplot)
 • ffvhuff (rozszerzony kodek HuffYUV)
 • optymalizacje SSE funkcji porównywania 4x4
 • ulepszenia procedury epzs motion search
 • quad tree based motion compensation
 • optymalizacje MMX2/3DNow! MPEG-4
 • H.264: dużo poprawek i optymalizacji MMX2/3DNow!
 • obsługa AVC1 (H.264 bez słowa synchronizującego w plikach .mp4)
 • H.264 qpel motion compensation
 • dekodowanie Indeo3 grayscale
 • dekoder preliminary Truemotion 24 bit
 • naprawiony koder avizlib
 • obsługa kwantyzacji trellis w H.263
 • optymalizacje DCT
 • obsługa AltiVec w AmigaOS4
 • adaptacja optymalizacji MMX/MMX2/SSE/3DNow! do działania na x86_64
 • poprawki przewijania
 • lepsza i szybsza procedura zmiany częstotliwości próbkowania audio
 • nowy interfejs przechwytywania dc1394
 • obsługa wstępnego dekodowani dla H.264 z CABAC i ramkami B
 • obsługa dvr-ms w demukserze ASF
 • demukser NSV
 • kompatybilny z DVD mukser MPEG
 • poprawki MJPEG-B
 • koder zakresu (koder arytmetycznej entropii) używany przez snow oraz ffv1
 • ulepszenia ffv1: kodeki signed golomb, range
 • obsługa multi slice w strumieniach main profile H.264
 • jak zwykle, wiele poprawek błędów i optymalizacji

Filtry

 • programowe sterowanie dźwiękiem, gdy niedostępne jest sprzętowe, można osiągnąć korzystając z parametrów -softvol i -softvol-max
 • wysokiej jakości resampling audio przez -af lavcresample
 • parametr cropdetect rounding
 • MPlayer -af help
 • brakujące wtyczki audio (extrastereo, volnorm) przekonwertowane na filtry audio
 • filtr audio sine sweep generator
 • filtr audio hrtf do konwertowania wielokanałowego dźwięku do wyjścia 2 kanałowego dla słuchawek, zachowujący przestrzenność dźwięku
 • poprawki big-endian w konwerterze rgb2rgb
 • poprawki optymalizacji Altivec yuv2rgb
 • obsługa wtyczek LADSPA

GUI

 • ujednolicony okno opcji audio, także dla ALSA
 • ograniczono ponowne rysowanie, obniża zużycie CPU w przypadku odtważania tylko dźwięku
 • ikony w menu kontekstowym
 • naprawiony błąd podwojonego rozmiaru
 • naprawiony błąd spowolnienia po otwarciu panelu preferencji
 • pozostałe komunikaty przeniesione do pliku pomocy do przetłumaczenia
 • naprawiony efekt spowolnienia po użyciu panelu preferencji

Kodowanie

 • obsługa kodera x264
 • obsługa kodowania MP2 używając libtoolame
 • "turbo mode" libavcodec do przyśpieszenia kodowania dwuprzebiegowego
 • obsługa kodowania trójprzebiegowego dla libavcodec i x264
 • moduły kodera i dekodera XviD zaktualizowane do API-4.1 (XviD-1.1.x)
 • wyczyszczenie pozostałych ramek przy końcu procesu kodowania

Inne

 • -loop i -shuffle teraz ze sobą współpracują
 • lepsza obsługa EDL
 • w końcu działają niektóre opcje configure --disable (mp3lib, liba52, libmpeg2)
 • framestepping
 • zmiana szybkości odtwarzania podczas odtwarzania
 • naprawione niektóre zwisy przy kodekach binarnych
 • obsługa położenia napisów dla plików SAMI
 • obsługa znaku '\' w ścieżkach Windows
 • poprawki FriBiDi dla obsługi przecinków w napisach Hebrajskich
 • opcja -crash-debug do podłączenia gdb automatycznie po błedzie
 • poprawki kompilacji za pomocą gcc 4
 • poprawki kompilacji dla wielu plików w katalogu TOOLS
 • naprawiony niesławny błąd "zablokowanego przycisku myszy (stuck mouse button)", nowa opcja -key-fifo-size
 • trochę zredukowana gadatliwość wyjścia MPlayera
 • -identify teraz wyświetla pewną informację o dostępnych językach
 • podwójne buforowanie (-double) jest teraz domyślne
 • naprawiono dużo wycieków pamięci

MPlayera 1.0pre6 można pobrać z następujących lokalizacji. Proszę bądźcie wyrozumiali dla naszego serwera i skorzystajcie z jednego z wielu serwerów lustrzanych.

MD5SUM: 4a628f87a7070e10ffea04a1598979a9

2004-12-22, Środa :: brazylijska nagroda Free Community Award 2004
opublikował Diego

Brazilian Free Community Award 2004

Wygląda na to, że dziś jest dzień nagród... Zostaliśmy właśnie powiadomieni, że MPlayer zdobył kolejną nagrodę. Tym razem od brazylijskiej społeczności linuksowej na br-linux.org, "Favoritos da Comunidade Livre brasileira em 2004" (Ulubione brazylijskiej wolnej społeczności w roku 2004) w kategorii "Visualizador de Vídeo" (odtwarzacz video) uzyskując 1395 głosów (48%), przed xine i Kaffeine.

Jeżeli znasz portugalski możesz więcej przeczytać na stronie nagród.

2004-12-22, Środa :: nagroda HUP Readers' Choice Award 2004
opublikował Diego

HUP Readers' Choice Award 2004

Mamy zaszczyt ogłosić, że MPlayer zdobył nagrodę czytelników węgierskiego portalu Uniksowego (Hungarian Unix Portal) w kategorii "ulubionego odtwarzacza video bieżącego roku", a także "ulubionego węgierskiego projektu bieżącego roku".

W kategorii odtwarzacza video MPlayer uzyskał 473 głosy (89%), xine 39 (7%) a VLC 10 (1%). MPlayer drugi rok z rzędu zdobył tę nagrodę. Jeżeli znasz węgierski, to możesz przeczytać o tym na stronie nagród HUP.

2004-12-15, Środa :: wydano MPlayer 1.0pre5try2
opublikował Roberto

Liczne luki w MPlayerze zostały odkryte przez iDEFENSE, a wiele więcej zostało znalezionych podczas przeglądu kodu:

 • potencjalne przepełnienie sterty w kodzie obsługi strumieni Real RTSP (łata)
 • potencjalne przepełnienie stosu w kodzie obsługi strumieni MMST (łata)
 • liczne przepełnienia bufora w demukserze BMP (łata)
 • potencjalne przepełnienie sterty w kodzie obsługi strumieni pnm (łata)
 • potencjalne przepełnienie bufora w mp3lib (łata)

Dotyczy MPlayera 1.0pre5 i obecnych wersji z CVSu. MPlayer 0.93 jest przestarzały i nie był sprawdzany ani naprawiany. Wszystkie problemy zostały rozwiązanem a demukser BMP został wyłączony ponieważ jest bezużyteczny i wymaga dalszej analizy by być całkowicie bezpiecznym.

Aby być zabezpieczonym przed szkodami, użytkownicy MPlayera 1.0pre5 i wcześniejszych powinni dokonać aktualizacji do 1.0pre5try2 lub zaaplikować tę łatę zbiorczą na 1.0pre5, a w międzyczasie nie odtwarzać strumieni z sieci. Użytkownicy CVSu mogą po prostu wykonać 'cvs update'. Dostępna jest także wersja CVS dla użytkowników Windows.

Szczegółowe poradniki zostaną opublikowane później.

MPlayera 1.0pre5try2 można pobrać z następujących lokalizacji:

MD5SUM: 724c905a8dddb7e8ec9722fc585f833d

2004-10-30, Sobota :: Linux New Media Award 2004
opublikował Diego

Linux New Media Award 2004

MPlayer otrzymał nagrodę Linux New Media Award 2004 w kategorii "Najlepszy odtwarzacz multimedialny". Konkurs jest organizowany przez Linux New Media AG Jury składa się z około 150 szanowanych członków społeczności.

MPlayer zebrał 29.8% głosów, wygrywając z xine (24.2%) i XMMS (23.4%) czyniąc to drugim z kolei zwycięstwem. Szczegółowe wyniki można znaleźć na niemieckiej stronie z nagrodami.

2004-09-02, Czwartek :: MPlayer na SUCON '04
opublikował Diego

Załoga MPlayera będzie reprezentowana na SUCON '04 przynajmniej przez następujące osoby: Alex Beregszaszi, Roberto Togni, Jonas Jermann i Diego Biurrun. SUCON to szwajcarska konferencja uniksowa odbywająca się w dniach 2-4 września 2004 w Technopark, Zürich, Szwajcaria. Cytat ze strony domowej (tekst przetłumaczony na polski):

SUCON to wyłaniająca się konferencja zogniskowana na tematach związanych z Uniksowymi systemami operacyjnymi. Naszym celem jest zgromadzenie deweloperów, administratorów i użytkowników aby wesprzeć projekty, pomysły i wiedzę każdej jednostki.

Alex wygłosi w piątek przemówienie o MPlayerze, więc jeśli jesteś zainteresowany MPlayerem lub chciałbyś spotkać niektórych z nas, wpadnij jeżeli będziesz w pobliżu.

Aktualizacja

Obecni także będą: Mike Melanson z xine oraz Samuel Hocevar z VideoLAN. Także wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą w sobotę razem sesję multimedialną birds-of-a-feather.

Aktualizacja 2

Zostały udostępnione niektóre nagrane przemówienia. Znajdują się tam między innymi przemówienia, które wygłosili Mike Melanson oraz Alex Beregszaszi.

2004-07-23, Piątek :: Potrzebujemy dysku twardego
opublikował Diego

Jeden z twardych dysków w naszym serwerze nawala i musi zostać wymieniony. Ponieważ jest on częścią macierzy RAID1 (jej wydajność drastycznie spada, gdy używa się dysków o różnej geometrii), to potrzebujemy takiego samego modelu na wymianę albo dwóch nowych dysków IDE. Dysk to 40GB IDE IBM IC35L040AVER07-0.

Jeżeli masz taki napęd albo parę nowych na zbyciu lub chcesz nam je kupić, skontaktuj się z naszym adminem Arpadem Gereöffy i wyślij mu napęd..

Aktualizacja

Otrzymaliśmy DTLA305040 w darze od Stefana Seyfried (Dziękujemy!) a Sascha Sommer wymienił go na swój IC35L040AVER07, który teraz znajduje się w serwerze projektu. Dziękujemy także innym, którzy zaoferowali pomoc.

2004-07-15, Środa :: wydano MPlayer 1.0pre5
opublikowała drużyna wydająca

Znowu po długim opóźnieniu z dumą prezentujemy Wam nasze najnowsze wydanie. Włączono tony nowych cech oraz poprawiono tony błędów, wiele z nich w trakcie wielkiej sesji hackerskiej podczas LinuxTag 2004. Kolejka oczekujących łatek została bardzo skrócona i jak zwykle zamierzamy dokonać następnego wydania bardziej na czas ;-)

Poza zmianą nazwy najważniejszą zmianą jest audyt kodu zajmującego się ciągami. Przeczytaj stosowny poradnik. Dokonaj aktualizacji do pre5, jeżeli jeszcze nie dokonałeś aktualizacji do najnowszej wersji z CVSu.

Wśród ważnych zmian w tym wydaniu należy wymienić lepszą obsługę Max OS X oraz Windows, polepszone przewijanie w plikach Real, lepszą dokumentację MEncodera ze zaktualizowanym poradnikiem ripowania DVD, poprawki związane ze strumieniowaniem, naprawione błędy związane z trybem pełnoekranowym, nowy zunifikowany sterownik wyjścia audio ALSA ao_alsa zastępujący ao_alsa9 oraz ao_alsa1x, sterownik wyjścia audio JACK oraz nowe ikony do GUI i menu. Oczywiście zrobiliśmy także to co zawsze: obsługa nowych kodeków, nowe filtry wideo i naprawienie przeróżnych błędów.

Paczki z kodekami zostały zaktualizowane i teraz zawierają numery wersji. Możesz więc łatwo powiedzieć czy masz najnowszą paczkę, czy nie. Ściągaj, jeżeli jesteś zainteresowany pełną obsługą kodeków.

Miłej zabawy...

MPlayer 1.0pre5: "wydanie LinuxTag"

Nazwa

 • Teraz jest "MPlayer - Odtwarzacz Filmów" zamiast "MPlayer - Odtwarzacz filmów dla Linuksa".

Bezpieczeństwo

 • całkowita rewizja operacji na ciągach, naprawione przepełnienia bufora

Dokumentacja

 • małe dodatki, poprawki, aktualizacje
 • dodano sekcję o sterownikach wyjścia audio w stronie man
 • wiele naprawionych błędów oraz ulepszeń w dokumentacji MEncodera
 • poszerzony i polepszony przewodnik ripowania DVD
 • bardzo poszerzony plik AUTHORS
 • częściowa aktualizacja niemieckiej strony man
 • rozpoczęto tłumaczenie dokumentacji XML na węgierski

Porty

 • naprawiono (znów) odtwarzanie zakodowanych DVD w Windows
 • Cygwin i MinGW teraz akceptują taką samą składnię -dvd-device
 • LIVE.COM teraz działa pod MinGW
 • podwaliny pod crosskompilację dla MinGW
 • wyłączono SSE w MinGW, jako że powodowało zwisy
 • AC3 passthrough dla ao_win32
 • ulepszony vo_quartz (YUV, obsługa wielu ekranów)
 • vo_quartz jako domyślny na Mac OS X
 • ao_macosx naprawiony i znów uczyniony domyślnym na Mac OS X
 • obsługa binarnych kodeków RealVideo na Mac OS X (ciągle wadliwa)
 • poprawki bigendian w vf.c, vo_tga
 • poprawki przenośności na OpenBSD
 • obsługa OpenBSD/VAX
 • obsługa AMD64

Sterowniki

 • obsługa większej ilości Radeonów (między innymi 9800 XT) w VIDIX
 • poprawki związane z Radeonami w VIDIX
 • vo_gl2 teraz obsługuje GUI, poprawka na migotające obramowanie w trybie pełnoekranowym
 • obsługa 24 i 32 bitowych plików PCM, poprawki bigendian
 • ao_sdl teraz konwertuje nieobsługiwane formaty zamiast kończyć pracę
 • obsługa ENCA
 • połączono sterowniki ao_alsa9 i ao_alsa1x jako ao_alsa
 • obsługa wyjścia TV NeoMagic poprzez VESA
 • sterownik wyjścia audio JACK
 • poprawki vo_sdl (złe flagi oraz wyłączanie wygaszacza ekranu)
 • poprawki vo_directx

Dekodery

 • przeniesiono obsługę MSZH/ZLIB, FLI, QTRLE, RoQ video oraz RoQ do FFmpeg
 • preferowane dekodery FFmpeg Cinepak oraz CYUV
 • obsługa formatu audio 0xff support (to AAC)
 • obsługa "surowego" audio w MOV
 • obsługa Indeo audio (iac25) poprzez binarny kodek
 • aktualizacja libfaad2 do wydania FAAD 2.0
 • obsługa MPEG-2 chroma422/444
 • obsługa Winnov WINX oraz WNV1 poprzez binarny kodek

Demuksery

 • obsługa napisów Ogg oraz inne poprawki
 • ulepszenia Matroska
 • obsługa przewijania w plikach Real bez -idx
 • obsługa przewijania w plikach Real bez indeksu poprzez -forceidx

Strumieniowanie

 • poprawki strumieniowania ASF, MMST
 • poprawiono obsługę URL
 • obsługa strumieni NSA (Nullsoft audio)
 • obsługa listy odtwarzania embedded RAM
 • obsługa wielobajtowych URLi
 • rtp:// teraz obsługiwane nawet z LIVE.COM wkompilowanym
 • różne poprawki błędów

Filtry

 • vf_softskip: filtr przeskakiwania ramek dla MEncodera
 • vf_harddup: filter duplikujący ramki dla MEncoder
 • vf_pullup: mniejsze poprawki i ulepszenia
 • zoptymalizowany pod AltiVec konwerter YUV na RGB
 • vf_spp: naprawiono korupcję pamięci przy realokacji

FFmpeg/libavcodec

 • kodowanie MPEG-2 z 8, 9, 10, 11 bitową wewnętrzną precyzją
 • naprawione kadrowanie DC, obsługa intra_dc_precision > 0
 • poprawki Cinepak i obsługi palet
 • obsługa pomijania wierszy MB podczas dekodowania
 • naprawiony Vorbis w NUT
 • NUT zaktualizowany do najnowszej specyfikacji
 • naprawione błędy segfault oraz artefakty w dekoderze SVQ3
 • kod motion estimation (szacowania ruchu): naprawione przepełnienie oraz chroma
 • zamiana qscale -> lambda w motion estimation
 • funkcja porównawcza sumy kwadratów zachowująca szum w kodzie ME
 • naprawione nadpisywanie pamięci w dekoderze truemotion
 • wejściowe wektory ruchu, lepsza tolerancja błędów przy złych wektorach
 • sprzątanie dekodera FLAC (częściowa separacja demuxer/decoder)
 • hack memalign dla SSE/SSE2 na tym alternatywnym OS :)
 • masa optymalizacji AltiVec
 • naprawione qscale + qprd
 • obsługa QTrle4
 • dekoder H.261
 • naprawiony współczynnik nasycenia w H.263
 • naprawiony H.263 MCBPC
 • liniowy filtr dolnoprzepustowy w MMX i szybszy filtr dolnoprzepustowy w C
 • enkoder SVQ1
 • jak zwykle masa naprawionych błędów i optymalizacji

Inne

 • poprawki trybu pełnoekranowego w wielu managerach okien
 • naprawione zwisy na oryginalnych Pentium i starszych
 • obsługa dvd://start-end
 • naprawiona obsługa netstream (mpst://)
 • obsługa komentarzy w tekstowych listach odtwarzania
 • usunięto zależność od loader/
 • opcja keepaspect rozszerzona na wszystkie sterowniki wyjścia video
 • konwersja WMA na Ogg i prosty skrypt do edycji napisów dodane do TOOLS
 • obsługa większej ilości opcji lame
 • nowy zestaw ikon GUI
 • oszczędna pamięciowo implementacja potencjometrów GUI
 • przeformatowanie kodu X11
 • dalsze naprawy obsługi gcc 3.4
 • napisano API miksera do zmiany głośności przez libaf
 • opcja -rtc-device do określenia urządzenia RTC
 • dodano ikonę dla pulpitu/menu
 • różne naprawy błędów oraz sprzątanie
 • kodowanie wielowątkowe przy wykorzystaniu lavc
 • naprawiono błąd związany z plikami Real, który pojawił się w pre4
 • -use-stdin przemianowane na -noconsolecontrols

MPlayer 1.0pre5 można pobrać z następujących lokalizacji. Bądźcie życzliwi dla naszego serwera i skorzystajcie z jednego z wielu serwerów lustrzanych.

MD5SUM: fbe6919eb025526e8ed129cd61a49969

2004-07-09, środa :: wydano MPlayer 0.93
opublikował Diego

Jest to wydanie zawierające tylko poprawki związane z bezpieczeństwem w przestarzałej, stabilnej gałęzi. Zawiera prosty port poprawek dla najnowszych zagrożeń związanych ze zdalnym przepełnieniem bufora GUI zaaplikowanych do głównych źródeł MPlayera. Zrobione to zostało bez pełnego audytu kodu gałęzi 0.90 ze względu na brak zasobów.

Gałąź 0.90 jest dawno przestarzała, nie będzie kolejnych wydań, prawdopodobnie nawet nie będzie poprawek związanych z bezpieczeństwem. Zalecamy aktualizację do wersji 1.0pre5 jak tylko będzie dostępna lub do najnowszej wersji z CVSu.

MPlayer 0.93

Bezpieczeństwo:

 • naprawiono błędy przepełnienie bufora przy operacjach na ciągach

MPlayer 0.93 można ściągnąć z następujących lokalizacji:

MD5SUM: 2ddd395cd1bc56559006398ef5105710

2004-07-01, czwartek :: Błędy zdalnego przepełnienia bufora w kodzie GUI
opublikował Diego

streszczenie

W kodzie GUI zostało zlokalizowane i zlikwidowane wiele zagrozeń związanych z ciągami. Przynajmniej jedno z nich można było wykorzystać zdalnie.

Waga błędu

Wysoka (arbitralne zdalne wykonanie kodu z ID użytkownika korzystającego odtwarzacz), gdy używany jest GUI do odtwarzania pewnych typów list odtwarzania. Żadna gdy odtwarzacz używany z wiersza poleceń. GUI MPlayera jest opcjonalne i domyślnie nie jest budowane.

Rozwiązanie

Łata została zaaplikowana do CVSu MPlayera w środę, 2 czerwca 2004 12:40:41 +0000 (UTC). Rezultat dokładnego audytu kodu, który odkrył dalsze potencjalnie wykorzystywalne błędy został zaaplikowany do CVSu MPlayera w piątek, 25 czerwca 2004 16:49:52 +0000 (UTC). Wszystko to będzie uwzględnione w MPlayerze 1.0pre5. Użytkownicy wersji dotkniętych tym błędem powinni dokonać aktualizacji do 1.0pre5, gdy tylko stanie się dostępny lub do najnowszej wersji z CVSu. Alternatywnie dostępna jest łata do wersji głównej oraz 0_90, którą można zaaplikować do źródeł MPlayera.

Wersje dotknięte

MPlayer 1.0pre4 i poprzednie
MPlayer 0.92.1 i poprzednie

Wersje niedotknięte

brak

Historia

We wtorek, 1 czerwca 2004 z deweloperami MPlayera skontaktował się c0ntex, który znalazł w kodzie GUI zagrożenie w obsłudze ciągów, wraz z przykładowym exploitem i wstępną naprawą. Ta łata została wprowadzona do CVSu MPlayera w środę, 2 czerwca 2004 12:40:41 +0000 (UTC).

Podczas odtwarzania pewnych typ list odtwarzania z bardzo długimi wpisami ujawnia się błąd przepełnienia bufora. Pozwala to atakującemu nadpisać pamięć poprzez specjalnie przygotowaną listę odtwarzania i wykonanie kodu z ID użytkownika korzystającego MPlayera.

Richard Felker rozpoczął generalny audyt kodu GUI w poszukiwaniu dalszych problemów przy obsłudze ciagów i znalazł gniazdo potencjalnych błędów, z których część była prawdopodobnie wykorzystywalna. Nicholas Kain zabrał się za pełny audyt codu MPlayera, pod względem niebezpiecznej obsługi ciagów. Audytu dokończonył Alexander Strasser. Rezultat tego audytu został zaaplikowany do CVSu MPlayera w piątek, 25 czerwca 2004 16:49:52 +0000 (UTC).

Jako, że pierwszy, pobieżny przegląd kodu GUI natychmiast ujawnił wiele potencjalnie wykorzystywalnych błędów, powstrzymaliśmy się od publikacji tego poradnika do momentu zakończenia audytu całego kodu.

W czwartek, 1 czerwca 2004 11:22:29 (UTC) zaplikowany został prosty port poprawek do kodu stabilnego 0_90. Zostało to zrobione bez dalszego audytu kodu 0_90 z powodu braku środków. Z tego powodu porzucamy dalsze wsparcie dla 0_90 i zalecamy aktualizację do 1.0pre5 lub najnowszej wersji z CVSu.

Pobieranie

MPlayer 1.0pre5, 0.93 i migawka CVS mogą być pobrane ze strony domowej MPlayera lub z jednego z wielu serwerów lustrzanych. Aby ściągnąć źródła MPlayera 1.0pre5 lub migawkę CVS, przejdź do strony pobierania MPlayera.

2004-06-25, piątek :: Zmiana nazwy MPlayera
opublikował Diego

Nie, ciągle jest to MPlayer ;-).

Lecz ponieważ teraz działamy na tak wielu systemach operacyjnych, pomyśleliśmy, że

MPlayer - Odtwarzacz Filmów dla Linuksa

już nie pasuje. Od teraz będzie to po prostu

MPlayer - Odtwarzacz Filmów

umarł król - niech żyje król!

2004-06-24, czwartek :: Patenty na oprogramowanie
opublikował Alex

Twój odtwarzacz video jest... OPATENTOWANY (w USA)

Demonstracja przeciwko patentom na oprogramowanie w Karlsruhe, mieście, w którym odbywa się LinuxTag z niektórymi deweloperami i adwokatami MPlayera. Przeczytaj więcej na stronie FFII (po angielsku).

2004-06-02, środa :: MPlayer na LinuxTag 2004
opublikował Diego

LinuxTag logo

Załoga MPlayera będzie reprezentowana na LinuxTag 2004 przynajmniej przez takie osoby jak Alex Beregszaszi, Sascha Sommer oraz Diego Biurrun. LinuxTag to połączenie targów z konferencją dotyczącą Linuksa i Wolnego Oprogramowania dla projektów oraz firm. Odbywa się w Karlsruhe w Niemczech, w dniach 23 - 26 czerwca. Będziemy mieli stoisko w sektorze poświęconym projektom. Będziemy obecni przez pełne 4 dni. Liczmy na zorganizowanie małej konferencji z jak największą liczbą deweloperów. Jeżeli kiedykolwiek chciałeś z nami pogadać, będzie to doskonała okazja.

2004-04-28, środa :: Wykorzystywalna luka zdalnego przepełnienia bufora w kodzie przesyłania strumieniowego Real RTSP
opublikował Diego

Streszczenie:

Liczne luki w klienckim kodzie dla serwerów RealNetworks Real-Time Streaming Protocol (RTSP) zostały znalezione i naprawione, włączając serię potencjalnie zdalnie wykorzystywalnych błędów przepełnienia bufora. Jest to połączony poradnik od załóg MPlayera i xine, jako że ten kod jest wspólny dla obu projektów. Załoga xine przypisała temu ogłoszeniu ID XSA-2004-3.

Waga błędu:

Wysoka (arbirtralne wykonanie kodu z ID użytkownika korzystającego odtwarzacz), gdy odtwarzane są strumienie RTSP. W chwili obecnej nie są znane żadne exploity wykorzystujące te luki.

Warunki wymagane:

Odtwarzacze mają tę lukę tylko przy odtwarzaniu strumienie Real RTSP. Nie ma zagrożenia gdy Real RTSP (realrtsp) nie jest wykorzystywane.

Rozwiązanie:

Łata została zaaplikowana do CVSu MPlayera w sobotę, 24 kwietnia 2004 12:33:22 +0200 (CEST). Łata ta jest uwzględniona w MPlayer 1.0pre4. Użytkownicy wersji dotkniętych tą luką powinni zaktualizować MPlayera do wersji 1.0pre4 lub nowszej. Alternatywnie dostępna jest sama łatka, którą można nałożyć na źródła MPlayera.

Łata na xine-lib została zaaplikowana do CVSu w piątek, 23 kwietnia 21:59:04 2004 UTC. Łata ta jest uwzględniona w 1-rc4. Użytkownicy dotkniętych wersji xine-lib powinni dokonać aktualizacji do xine-lib 1-rc4 lub nowszej. Jeżeli aktualizacja taka z jakiegoś powodu nie jest wykonywalna, wadliwy kod można wyłączyć usuwająć wtyczkę wejściową RTSP, która zlokalizowana jest tu: $(xine-config --plugindir)/xineplug_inp_rtsp.so. Jeżeli xine zainstalowany został z domyślnymi ścieżkami, będzie to: /usr/local/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_rtsp.so To obejście wyłącza obsługę strumieni RTSP.

Dotknięte wersje:

MPlayer 1.0pre1-pre3try2
xine-lib 1-beta1 do 1-rc3c

Wersje niedotknięte:

MPlayer 0.92.1 i wcześniejsze
MPlayer 1.0pre4 i nowsze
MPlayer CVS HEAD

xine-lib 1-beta0 i wcześniejsze
xine-lib 1-rc4 i późniejsze
xine-lib CVS HEAD

Historia / kierunki ataku:

W czwartek, 22 kwietnia 2004 Diego Biurrun znalazł błąd, wywalający MPlayera w kodzie realrtsp. Roberto Togni później tego dnia potwierdził, że błąd ten powoduje przepełnienie bufora. Załoga xine została powiadomiona i zostały przeprowadzone niezależne audyty kodu, których dokonali: Miguel Freitas (xine) oraz Roberto Togni (MPlayer). Audyty te ujawniły wiele luk.

 1. Bufory o stałej długości były przypisane do URL używanych w zapytaniach serwera, a długość wprowadzanych danych nie była sprawdzana. Poprzez to bardzo długie URLe mogły przepełnić te bufory i wykrzaczyć aplikację. Złośliwy osobnik mógłby użyć specjalnie spreparowanego URLa lub listy odtwarzania do wykonania kodu na maszynie użytkownika.
 2. Nie wszystkie ciągi znaków zwracane przez serwer Real były sprawdzane, czy nie są za długie. Można by spowodować przepełnienie bufora podczas sekwencji negocjacji sesji RTSP. Złośliwy osobnik mógłby użyć fałszywego serwera RTSP do nakarmienia klienta zmodyfikowanymi ciągami.
 3. Pakiety w formacie RealNetworks Real Data Transport (RDT) były odbierane przy użyciu bufora o ustalonej długości, którego rozmiar nie był sprawdzany. Można by to także wykorzystać podając się za serwer RTSP.
 4. W środę, 14 kwietnia 2004 22:45:28 +0200 (CEST) została zaaplikowana zmiana do CVSu MPlayera, usuwająca sprawdzanie rozszerzenia w strumieniach RTSP. MPlayer teraz próbuje najpierw obsłużyć każde połączenie RTSP jako realrtsp, w razie niepowodzenia odwołuje się do live.com RTSP. Wersje z CVSu od tego momentu, aż do zaaplikowania łatki są podejrzane o ten sam problem przy odtwarzaniu normalnych strumieni RTSP.
 5. W czasie pisanie tego poradnika autorom nie były znane żadne prawdziwe exploity i mamy nadzieję, że jako pierwsi natknęliśmy się na tę lukę. Ponieważ uważamy, że błędy tu opisane są wykorzystywalne, wypuściliśmy ten poradnik.

Pobieranie:

MPlayer 1.0pre4 można pobrać ze strony domowej MPlayera, bądź też z wielu serwerów lustrzanych. Aby ściągnąć kod źródłowy MPlayera 1.0pre4, przejdź do strony pobierania MPlayera.

xine-lib 1-rc4 można pobrać ze strony domowej xine.

2004-04-28, środa :: wydano MPlayer 1.0pre4
opublikowała drużyna wydająca

Minęło dużo czasu bez żadnego wydania a w tym czasie stało się wiele. Można pomysleć, ze od czasu afery z KiSS i pożegnań niektórych deweloperów nie miał miejsce żaden rozwój. W rzeczy samej było wiele wewnętrznych zmian. Alex Beregszaszi (który jest opiekunem od 0.90rc3) jest teraz wspomagany przez grupę opiekunów, czyniąc to pierwszym prawdziwie grupowym wydaniem MPlayera. Aby to to oddać w pełni, prezentujemy stronę w nowym wystroju. Jeżeli myślałeś o tym, aby nam pomóc przy budowaniu najszybszego i najbardziej elastycznego odtwarzacza video, to teraz jest najlepszy moment do dołączenia do naszej załogi. Po prostu dołącz do nas na naszych listach dyskusyjnych oraz na kanałach IRCowych. Potrzebujemy nie tylko koderów ale także dokumentatorów i ludzi, którzy chcą nam pomóc z wieloma szczegółami, którymi się trzeba zająć aby taki duży projekt osiągnął sukces. Lecz jeżeli myślisz, że rozwój MPlayera się zatrzymał to wystarczy spojrzeć na ogromną listę zmian.

Naprawiliśmy zdalnie wykorzystywalną lukę w bezpieczeństwie w kodzie Real RTSP. Aby uzyskać szczegółu, przeczytaj nasz poradnik. Wielkie dzięki dla załogi xine za wspaniałą współpracę z nami przy audycie współdzielonego kodu. Znaleźliśmy także przepełnienie bufora w demuxerze Matroski oraz w kodzie CDDB, więc zachęcamy do aktualizacji.

Poza tym było tak wiele zmian, że ciężko wybrać te ważniejsze.

Jak zwykle ulepszona i rozszerzona została dokumentacja oraz ulepszone zostały nasze liczne porty. Porty BSD są coraz bliżej wersji Linuksowej. Użytkownicy Mac OS X i PowerPC ucieszą się ze 100% przyśpieszenia, poprzez wiele optymalizacji Altivec oraz z natywnego sterownika wyjścia Quartz (Mac OS X). Wersja Windowsowa kształtuje się na równoprawnego wpółzawodnika do wersji Uniksowych. Ściągaj i rozpowszechniaj.

Jeżeli miałeś w przeszłości problemu z odtwarzaniem strumieniowym, to może to być wydanie właśnie dla Ciebie. Naprawiliśmy masę błędów i dodaliśmy obsługęlist odtwarzania SMIL do obsługi strumieni Real RTSP oraz obsługujemy już Nullsoft Streaming Video (NSV)

Z (ekperymantalną) obsługą odczytu i zapisu AVI OpenDML usunęliśmy z listy życzeń długo obecną tam pozycję. Nadszedł czas odtwarzania i tworzenia ogromnych AVI.

Nasz system filtrów video został poszerzony przez nie mniej niż siedem filtrów i poprzez to jest bardziej elastyczny niż kiedykolwiek.

Jeżeli jesteś oldschoolowcem uzależnionym od trybu tekstowego i lubisz wyjście ASCII art, możesz teraz cieszyć się nim w pełnym kolorze ze sterownikiem wyjścia caca.

Na froncie kodeków teraz obsługujemy XviD 1.0, VP5 oraz VP6 i istniejące kodeki zostały ulepszone oraz zoptymalizowane. Paczka z kodekami została poszerzona o kilka DLLi. Nie zapomnij pobrać nowej wersji.

Jak zwykle bylibyśmy niczym bez FFmpeg i wielu natywnych kodeków, które dostarczają. Między innym FLAC dołączyło długą listę obsługiwanych kodeków i reszta doznała zauważalnych ulepszeń szybkości i jakości.

Cieszcie się...

MPlayer 1.0pre4: "YAML Counter"

Bezpieczeństwo:

 • Poprawiony błąd parsera HTTP umożliwiający zdalne przepełnienie stosu
 • Poprawiony błąd w Real RTSP umożliwiający zdalne przepełnienie bufora
 • przepełnienie bufora w demuxerze Matroska
 • potencjalnie niebezpieczne przepełnienie bufora w kodzie CDDB TOC

Dokumentacja:

 • nowy plik praw autorskich zawiera pliki z innych projektów i ich licencji
 • nowy DOCS/tech/translations.txt wyjaśnia jak właściwie tłumaczyć MPlayera
 • nowe tłumaczenie wiadomości w konsoli - język japoński
 • ukończone polskie tłumaczenie
 • włoskie tłumaczenie stron man
 • przewodnik zrzucania DVD
 • przewodnik telecine/przeplatania
 • sekcja sterowników wyjścia wideo dodana do strony man
 • przepisany system budowania XML - teraz oferuje budowanie poszczególnych języków
 • rozmaite poprawki

Porty:

 • lepsze wykrywanie PA-RISC
 • obsługa VAX (testowane na VAXstation 4000/VLC) -- na prawdę, uwierzcie mi!
 • optymalizacja dla specyficznych procesorów MIPS pod IRIXem
 • detekcja AMD64 pod systemami z rodziny BSD
 • sterownik fbdev zaktualizowany dla Linuksa 2.6
 • obsługa OpenBSD obsługującego tylko ELF
 • optymalizacja dla PPC 970 (alias G5)
 • obsługa SDL poprawiona dla MinGW
 • VIDIX działa pod Windows XP/2000 (natywny dhahelper)
 • buduje się od ręki na GNU Hurd
 • optymalizacje SSE uaktywnione pod MinGW
 • obsługa SSE pod OpenBSD
 • obsługa AltiVec pod NetBSD
 • obsługa GCC 3.4 (spowodowana zmienionym zachowaniem w kawałkach kodu ASM

Demuxery:

 • Matroska zawierający RealVideo działa lepiej
 • poprawione losowe błędy segfault w VIVO
 • poprawki CDDA dotyczące endian
 • obsługa UYVY w tvi/v4l2
 • tvi/bsdbt848 teraz działa pod FreeBSD 5.2-CURRENT
 • tvi/bsdbt848 część audio działa pod NetBSD
 • zaktualizowany demuxer LIVE.COM w celu przystosowania do najnowszych bibliotek
 • nowa, niezależna implementacja demuxera Matroska w języku C
 • poprawiony błąd związany z rzadkimi plikami Real
 • mocniejszy demuxer Real (potrafi ponownie się synchronizować po błędach)
 • obsługa AAC wewnątrz Real
 • poprawiony błąd MPEG Aspect code 4
 • obsługa wybierania strumienia napisów z -slang wewnątrz Ogg
 • wrapper demuxer dla libavformat z FFMpeg (Dzięki temu można odtwarzać Nut)
 • znacznie poprawione wyszukiwanie w Ogg
 • demuxer strumieni wideo Nullsoft (NSV)
 • obsługa odczytu i zapisu AVI OpenDMLt

Odtwarzania strumieniowe:

 • parser listy odtwarzania SMIL
 • obsługa przekierowań na inny URL
 • obsługa wyszukiwania w strumieniach HTTP
 • zaktualizowany kod strumieni LIVE.COM
 • automatyczne sprawdzanie live.com RTSP jeśli Real RTSP zawiedzie
 • sugestia -playlist jeśli normalne odtwarzanie strumieniowe zawodzi
 • wiele usprawnień i poprawionych błędów w kodzie odtwarzania strumieniowego

Dekodery:

 • poprawiony błąd kompilacji gdy brak zlib w vd/lcl
 • usunięto przestarzałe dekodery (które zostały przeniesione do libavcodec), dotyczy: vd/8bps, vd/msrle, vd/msvideo1, vd/rpza, vd/smc
 • obejście błędów w kodekach ad/acm (obsługa Sharp G.726)
 • poprawiony chroma-swapping w dekoderze Hauppauge Macroblock
 • AltiVec zoptymalizowany resampler w liba52
 • obsługa dekoderów DLL VP5 oraz VP6
 • obsługa bezstratnego kodeka wideo Alparysoft (poprzed DLLe)
 • obsługa falkowego kodeka wideo Lead MCMW (poprzez DLLe)
 • HE-AAC działa poprzez libfaad
 • usunięto libmpflac w związku z FFmpeg'owską implementacją FLACa
 • liba52 obsługa kompresji z dynamicznymi zakresami

Filtry:

 • poprawki błędów w vf_bmovl
 • vf_filmdint potrafi teraz przyjąć dane NTSC z wejścia o szybkości klatkowej 15fps
 • spore poprawki i przyspiesznie na vf_pullup
 • duże poprawki do vf_ilpack (poprawna interpolacja i optymalizacja MMX)
 • vf_zrmjpeg: szybki koder MJPEG używa libavcodec dla Zoran
 • obsługa skalowania z przeplotem w vf_scale
 • vf_kerndeint: adaptacyjny niwelator przeplotu
 • vf_rgbtest: generator testowego wzoru rgb dla programistów
 • vf_qp: filtr zmiany qp
 • vf_noformat: to samo co vf_format ale z odwrotnym znaczeniem
 • AltiVec zoptymalizowany SWScaler
 • vf_phase: pola przesunięcia fazy
 • vf_divtc: usunięcie zduplikowanych ramek z wideo po telecine i po usunięciu przeplotu

Sterowniki:

 • ao/esd zachowuje się lepiej podczas korzystania z sieci
 • obsługa Radeonów 9200/9600/9600 Pro/9700 w VIDIX
 • -mixer obsługuje alsa9
 • poprawiony moduł zrzucania audio OSS ze sprzętem nie obsługującym 44kHz
 • obsługa natywnego ALSA 1.x (nie poprzez emulację 0.9)
 • lepsza obsługa wielobufora w sterowniku VIDIX nVidii
 • obsługa pan & scan w sterowniku VIDIX nVidii
 • obsługa większej ilości kart w sterowniku VIDIX nVidii
 • vo_libcaca: sterownik wyjścia kolorowego ASCII art
 • vo_quartz: natywne MacOS X/Quartz wyjście wideo
 • obsługa VIDIX gdy używane są sterowniki ATI FireGLX

FFmpeg/libavcodec:

 • obsługa kodowania H.263 AIC oraz MQ
 • poprawione dekodowanie z małym opóźnieniem
 • poprawione kodowanie H.263+ bez UMV
 • wiele usprawnień w CBR
 • wizualizacja QP i typu MB
 • kod został w wielu miejscach oczyszczony
 • rozdzielenie dekwantyzacji intra i inter -> przyspieszenie
 • poprawione kodowanie stereo IMA ADPCM
 • obsługa opcji opóźnienia VBV (MPEG-2 CBR)
 • poprawiony dekoder RV20 (większość znanych błędów została usunięta)
 • DCT z przeplotem
 • estymacja ruchu z przeplotem
 • kodowanie MPEG-2 z przeplotem
 • poprawki w kodowaniu 4MV
 • wstępne kodowanie MPEG4 z przeplotem
 • poprawiona jakość wizualna w dekoderze SVQ3
 • poprawiony nigdy-wcześniej-nie-testowany dekoder łańcuchów zawarty w SVQ1
 • zoptymalizowano kwantyzację (włączając w to metodę kratową)
 • dekoder Sierra VMD video
 • optymalizacja odszumiacza H263 pod kątem MMX i SSE2
 • lepsze spełnianie SVCD (po stronie kodera)
 • optymalizacja decyzji DCT z przeplotem pod kątem MMX i MMX2
 • rozmaite poprawki, usunięte przecieki pamięci i błędy naruszenia ochrony pamięci
 • zoptymalizowano (teraz jest 2x szybszy) dekoder MPEG warstwy 3
 • obsługa dekodowania MJPEG w skali szarości
 • dekodery avimszh i avizlib
 • dokodowanie "packed" XviD
 • naprawiono pewne błędy przy dekodowaniu ramek-B w RV20
 • kodowanie closed GOP
 • FDCT zoptymalizowane pod SSE2
 • obsługa kształtowania szumy kwantyzera
 • obsługa EA ADPCM i SMJPEG IMA ADPCM
 • dekoder QT RLE
 • poprawki OBMC
 • dekoder FLAC
 • lepsza obsługa DivX5
 • zoptymalizowane pod MMX i SSE2 dekodowanie VP3/Theora
 • obsługa Theora alpha3
 • wiele uleszeń H.264
 • lepszy mechanizm wyszukiwania kodu startowego MJPEG
 • lepsze dekodowanie WMV8
 • natywne optymalizacje Sparc VIS
 • natywny kodek G.726

Inne:

 • opcja -codecs-file do określenia alternatywngo pliku codecs.conf
 • naprawiono niektóre mniejsze błędy w GUI
 • zapobieżono sygnałowi sig11, gdy nie jest ustawiona zmienna $HOME
 • naprawiono pewne wady przy obsłudze wiersza poleceń
 • szwedzkie i polskie opcje tak/nie w plikach konfiguracyjnych
 • obsługa przypisania klawiszy F11 i F12
 • zaktualizowano TOOLS/divx2svcd
 • bardziej restrykcyjny kod obsługi wątków w Win32 loader (działa pod NetBSD)
 • obsługa napisów PJS (było: niewiemco)
 • TOOLS/avifix: proste narzędzie do naprawiania rozmiarów kawałków (chunk)w plikach AVI
 • poprawna obsługa extraheader, gdy MEncoder używany jest z libavcodec
 • obsługa zapisu i odczytu AVI OpenDML
 • obsługa zapisu i odczytu AVI VPRP (video property)
 • naprawiono długo obecny błąd jakości lame przesuniętej o jeden w MEncoderze
 • obsługa napisów MPL2
 • mniejsza gadatliwość w Win32 i innych miejscach

MPlayer 1.0pre4 można pobrać z następujących lokalizacji:

MD5SUM: 83ebac0f05b192516a41fca2350ca01a

Port windowsowy pobierzesz stąd: http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32/

Nie zapomnij odwiedzić strony pobierania. Jest tam zaktualizowana paczka z kodekami!

2004-04-26, poniedziałek :: Nowe drogi komunikacji
opublikował Alex

Od jakiegoś czasu MPlayer ma dwa oficjalne kanały IRCowe w sieci freenode:

 • #mplayer dla użytkowników
 • #mplayerdev dla deweloperów

2004-04-23, piątek :: Wskrzeszenie
opublikował Alex

Po tym jak dwóch (teraz nie tak aktywnych, lecz ciągle cennych) deweloperów opuściło projekt (obydwaj opublikowali niepotrzebne wiadomości o tym na stronie), można by pomyśleć, że prawie umarliśmy. To założenie jest fałszywe, inni deweloperzy są aktywni lecz zajęci pracą.

Bądźcie przygotowani na nowe wydanie!

W celu wyjaśnienia: Powiedziałem "niepotrzebne wiadomości". ponieważ wielu deweloperów już odeszło, bez wiadomości na stronie oraz wielu dołączyło po nich.

2004-04-23, piątek :: Powiedz NIE patentom na oprogramowanie - Bruksela 2004
opublikował Alex

FFII zorganizowało w tym roku demo takie jak w 2003.

Projekt MPlayer jest dumny, będąc częścią tych konferencji: Diego Biurrun i ja byliśmy tam i rozmawialiśmy o patentach i o sprawie KiSS ze znanymi i wspaniałymi autorytetami, takimi jak Alan Cox i George Greve (Przewodniczący FSF Europe).

Jako raport może służyć wiadomość od Diego.

2004-04-23, piątek :: Odchodzę
opublikował Gabucino

Zdecydowałem się opuścić projekt MPlayer. Osobiste podziękowania dla:

 • A'rpi, Pontscho, Alex za całą frajdę jakiej doświadczyliśmy
 • LGB za jego poezję
 • Diego Biurrun za to, ze nigdy się nie poddaje

Żegnajcie.

2004-03-30, Wtorek :: Groźna luka w parserze HTTP pozwalająca na zdalne przepełnienie bufora
opublikował Gabucino

Stopień zagrożenia:

WYSOKI (jeśli odtwarzamy strumienie HTTP)
NISKI (jeśli odtwarzamy jedynie zwykłe pliki)

Opis:

Odnaleziono groźną lukę pozwalającą na zdalne przepełnienie bufora. Złośliwy host może podać szkodliwy nagłówek HTTP ("Location:") i spowodować, że MPlayer wykona złośliwy kod przy próbie interpretacji tego nagłówka.

Wrażliwe wersje MPlayera:

seria MPlayer 0.90pre
seria MPlayer 0.90rc
MPlayer 0.90
MPlayer 0.91
MPlayer 1.0pre1
MPlayer 1.0pre2
MPlayer 1.0pre3

Odporne wersje MPlayera:

wydania MPlayera sprzed 0.60pre1
MPlayer 0.92.1
MPlayer 1.0pre3try2
MPlayer 0_92 CVS
MPlayer HEAD CVS

Stan powiadomienia:

Programiści zostali powiadomieni dnia 2004-03-29 (przez "blexim")
Poprawka została włączona do HEAD CVS 2004-03-30 12:58:43 CEST
MPlayer 0.92.1 (wydanie vuln-fix-only) został wydany 2003-03-30 16:45:00 CEST
MPlayer 1.0pre3try2 (wydanie vuln-fix-only) został wydany 2003-03-30 16:51:00 CEST

Dostępność łatek:

Łatka dla każdej wrażliwej wersji dostępna jest tutaj.

Sugerowane metody uaktualnienia:

Użytkownicy MPlayera 1.0pre3 powinni aktualizować do najnowszego CVS
Użytkownicy MPlayera 0.92 (i starszych) powinni aktualizować do 0.92.1 lub najnowszego CVS

MPlayer 0.92.1 (podpis PGP) (suma MD5) jest dostępny tutaj:

MPlayer 1.0pre3try2 (podpis PGP) (suma MD5) jest dostępny tutaj:

2004-03-26, Piątek :: Opuszczam MPlayera
opublikował A'rpi

Ja (A'rpi) opuściłem MPlayera już rok temu, gdy wypuszczony został 0.90. Nie było to YAML (Yet Another MPlayer Leaving :) - Kolejne Opuszczenie MPlayera), gdyż opuściłem G1, by pracować nad MPlayerem G2. Teraz opuszczam cały projekt MPlayer, włącznie z rozwojem G2 i całej reszty, z wyjątkiem administracji serwera MPHQ (z przyczyn technicznych). Nie czytałem żadnej listy MPlayera od miesięcy (poza paroma mailami kierowanymi do mnie) i straciłem wszelkie zainteresowanie pracą nad rozwojem MPlayera.

Jeśli chodzi o G2, to podstawowym powodem poddania się były problemy z podwójnym licencjonowaniem, o których toczyła się niedawno dyskusja na liście g2-dev. Moja opinia na temat GPL ponownie została dowiedziona, np. to, że nie chroni nas przed kradzieżą kodu (zobacz problemy z KiSS), odstraszając przy tym sponsorów i firmy. Chciałem, by z G2 mógł korzystać każdy program jako standardowe linuksowe multimedialne API/biblioteka, ale GPL jest na to zbyt restrykcyjne, a wszelkie inne propozycje licencyjne zostały natychmiast odrzucone przez wszystkich innych (potencjalnych) deweloperów G2. Oczywiście G2 może również zostać napisany jako wolne oprogramowanie GPL (wolne jak RMS:)), ale zajmie to zbyt długo, a ja nie jestem zainteresowany udziałem w tym.

Co dzieje się teraz ze mną? Wróciłem do niektórych z moich starych projektów, np. AMC i stworzyłem nowy projekt zajmujący się heurystycznym skanowaniem antywirusowym emaili, zwany pymavis.

2004-03-10, Środa :: Wywiad radiowy z Pontscho
opublikował Gabucino

Program Speedlight węgierskiego radia Tilos Radio przeprowadził wywiad na żywo z Zoltán Ponekker (Pontscho), jednym z założycieli MPlayera, który rozwinął znaczącą część MPlayera, a w szczególności GUI.

Wywiad (po węgiersku) dostępny jest tu: Część 1 | Część 2 | Część 3 |

2004-03-06, Sobota :: MPlayer otrzymuje nagrodę Softonic Multimedia Award
opublikował Gabucino

Softonic Award 2003

Dzięki naszym wspaniałym użytkownikom wygraliśmy kolejną nagrodę. Tym razem jest to trofeum Softonic "Mejor Reproductor de Vídeo".

Dziękujemy za poparcie!

2004-01-26, Poniedziałek :: Aktualizacja serwera MPlayerHQ: przeniesony na dyski SCSI
opublikował Arpi

Dzięki wspaniałym podarunkom Charlie'go (kontroler Adaptec 29160) i Lupina III (2 dyski 36GB 10krpm), mogliśmy wreszcie przenieść system i dane (listy mailingowe, cvs, strona itp) na SCSI, w nadziei, że rozwiąże to problemy ze stabilnością, które mieliśmy od grudnia ze starymi dyskami IDE IBM'a. Powinno to również poprawić szybkość i czas reakcji serwera.

W każdym razie dalej mamy jeszcze mały problem: dyski mają 80-pinowe złącza (SCA), a przejściówki 80-do-60, które udało mi się tu kupić, nie działają w trybie LVD, ograniczając przepustowość do 40Mb/s (tryb SE). Powinno to na razie wystarczyć, ale jeśli macie 2 sztuki niepotrzebnych przejściówek 80/68, które potrafią pracować w LVD, nie wahajcie się nam je podarować! :)

2004-01-19, Poniedziałek :: HUP Reader's Choice Awards 2003
opublikował Alex

HUP Reader's Choice Awards 2003

Wygląda na to, że 2003 to rok MPlayera. Zostaliśmy wyróżnieni kolejną nagrodą! ;)

Węgierski Portal Uniksowy (Hungarian Unix Portal) - największy węgierski serwis poświęcony wolnemu oprogramowaniu - po raz pierwszy nadał swoją nagrodę Reader's Choice Award w listopadzie 2003. Członkowie mogli głosować pomiędzy 19 listopada 2003 a 20 grudnia 2003.

Dla osób nieznających węgierskiego podajemy wyniki:

 1. MPlayer (96%)
 2. xine (2%)
 3. VideoLan oraz avifile - łeb w łeb

Osoby znające węgierski mogą odwiedzić obejrzeć artykuł o zwycięzcach.

2004-01-18, Niedziela :: LinuxQuestions.org Members Choice Award
opublikował Diego

2003 LinuxQuestions.org Members Choice Award

LinuxQuestions.org zakończyło głosowanie nad przyznaniem nagrody LinuxQuestions.org Members Choice Award i MPlayer uzyskał tytuł Aplikacji multimedialnej roku.

MPlayer zyskał 44.61% głosów, pokonując XMMS z 27.90% głosów oraz xine z 17.40% głosów.

2004-01-15, Czwartek :: Problem z listami mailingowymi
opublikował Arpi

Z powodu serii awarii dysków IDE, które zdarzyły nam się w ostatnich tygodniach, część baz danych konfiguracji/użytkowników zoostało uszkodzonych.

Zwłaszcza lista MPlayer-G2-dev, której nie da się naprawić, wiec utworzyłem ją ponownie i zapisałem wszystkich z powrotem, a przynajmniej tych, którzy byli zapisani przed 15 sierpnia 2003 roku. Nie mam żadnych informacji na temat zapisów/wypisów po tej dacie, gdyż wyłączyłem powiadamianie. Proszę zweryfikować swoje członkostwo oraz ustawienia!

W związku z tym, że MPlayer-users również niejako ucierpiało, wiele osób poinformowało, że albo przestali dostawać wiadomości, albo ponownie zaczęli je dostawać pomimo, iż nie byli członkami (już się wypisali). W każdym razie lista ta ma ponad 1500 członków, spośród których wielu ma złe (odrzucające pocztę) adresy.

Uaktualnienie:

Żeby wszystko wyjaśnić, stworzyłem listę mplayer-newusers, ale Attila Kinali zasugerował lepszą metodę: wysłać każdemu członkowi mplayer-users wiadomość z prośbą o ponowny zapis, masowo wypisać wszystkich i utworzyć ponownie listę.
Więc wszyscy muszą się ponownie zapisać, nawet jeśli byli już wcześniej zapisani.

2004-01-10, Sobota :: Wywiad radiowy: KiSS VS MPlayer
opublikował Gabucino

Duńskie Radio Narodowe (Danish National Radio http://dr.dk) przeprowadziło wywiad ze mną (jako przedstawiciel MPlayera) oraz dyrektorem zarządzającym KiSS Technology, Peterem Wilmarem Christensenem.

Zostanie on nadany dziś wieczorem o 20:35, ale jest już teraz dostępny w Internecie:

Pisemny artykuł dostępny jest również w języku Duńskim.

Dokonaliśmy szybkiego tłumaczenia sesji na język angielski (dzięki Anders Rune Jensen) (a potem na język polski dzięki nam). Nasze komentarze można znaleźć na dole.

Prowadzący:
Rozwój MPlayera został rozpoczęty przez niewielką grupę węgierskich programistów 3 lata temu.
Prowadzący:
Potrzebowaliśmy programu do odtwarzania plików multimedialnych pod Linuksa i byliśmy tak niezadowoleni z dostępnych, że rozpoczęliśmy pracę nad czymś lepszym - powiedział Gabucino, rzecznik programistów MPlayera.
Prowadzący:
MPlayer zyskał szerokie uznanie w społeczności Open Source. Gabucino podkreśla stabilność programu i możliwość odtwarzania wielu formatów filmów jako jedne z oczywistych zalet.
Prowadzący:
Problem z KiSS technology rozpoczął się niedawno kiedy jeden z deweloperów MPlayera szukał nowego odtwarzacza DVD i wybrał produkt duńskiej firmy. Dla zabawy programista zaczął patrzeć na oprogramowanie w tym odtwarzaczu DVD - tak zwane firmware - i porównywać go z kodem MPlayera. Było na tyle dużo podobieństw by spowodować głębszą analizę kodu i rozzłościć drużynę MPlayera - powiedział Gabucino.
Prowadzący:
Specyficzną częścią kodu, w której znaleziono podobieństwa jest ta kontrolująca napisy podczas odtwarzania filmów. W rzeczywistości jest to kod, który nie robi nic nadzwyczajnego. Wręcz przeciwnie jest on bardzo prosty. Dlatego Gabucino jest zdziwione dlaczego ktokolwiek chciałby w ogóle bawić się w używanie tego kodu zamiast napisać go samemu. Sugeruje on prawdopodobne lenistwo programistów
Prowadzący:
Myślę, że w rzeczywistości jest to normalne, że programiści pożyczają kod Open Source, gdyż są zbyt leniwi by napisać go samemu. Było już wcześniej kilka spraw, które spowodowały sporo problemów. Myślę, że są setki przykładów jak ten, o których po prostu nie słyszymy - powiedział Gabucino.
Prowadzący:
Drużyna MPlayera opublikowała oskarżenie o kradzież kodu na ich stronie i próbowała udokumentować je podając listę napisów w kodzie, które są identyczne w obu programach. Według Gabucino jest zbyt wiele podobieństw, by można to było uznać za zbieg okoliczności.
Prowadzący:
Normalnie tego typu kod jest różny w zależności od tego, kto go zaimplementował, więc jeśli jest tyle identycznych napisów, to znaczy, że mamy do czynienia z kradzieżą - twierdzą Węgrzy.
Prowadzący:
GPL (General Public License), na której licencjonowany jest MPlayer to bardzo szeroko stosowana licencja Open Source, która daje użytkownikom pewne prawa oraz pewne obowiązki. W skrócie można wziąć kod z MPlayera i dalej go rozwijać tak długo, jak tylko wynik prac jest dostępny dla społeczności. W tym konkretnym przykładzie Gabucino oraz pozostali Węgrzy żądają od KiSS Technology wypuszczenia oprogramowania użytego w ich odtwarzaczu DVD. I stawia sprawę jasno, że nie chodzi o pieniądze z duńskiej firmy, lecz o kwestię wypełnienia wymagań GPL i wypuszczenie oprogramowania.
Prowadzący:
KiSS Technology z początku nie zareagowało na prośbę, lecz po tym, jak sprawa nabrała rozgłosu w różnych mediach internetowych i forach, firma zaczęła rozpatrywać sprawę w tym tygodniu. Powstają dwa główne pytania: czy kod z MPlayera faktycznie znajduje się w oprogramowaniu KiSS oraz w jaki sposób licencje Open Source powinny być rozpatrywane i stosowane. Poza byciem oskarżonym o kradzież kodu z MPlayera, KiSS Technology zostało również oskarżone o używanie innego oprogramowania Open Source, ale dyrektor zarządzający, Peter Wilmar Christensen odrzuca wszelkie oskarżenia. Odtwarzacz DVD KiSS używa zmodyfikowanej wersji Linuksa jako systemu operacyjnego i ta część oprogramowania została opublikowania zgodnie z licencjami. Lecz KiSS twierdzi, że pozostałe programy w użyte w urządzeniu poza systemem operacyjnym, które umożliwiają odtwarzanie wideo i plików muzycznych, są ich własne, w związku z czym nie muszą być publikowane, tłumaczy Peter Christiansen.
Peter:
Według mnie oskarżenia są nieprawdziwe. Było niedawno sporo zamieszania wokół naszych aplikacji i wokół GPL, która jest licencją używaną w społeczności Open Source, która wymaga publikacji kodu źródłowego w przypadku użycia programów licencjonowanych na niej. Było pewne zainteresowanie programami użytymi w naszych odtwarzaczach DVD. Najpierw libmad, później libjpg, a teraz węgierski MPlayer. W naszych odtwarzaczach DVD używamy Linuksa, który jest licencjonowany na zasadach GPL, udostępniamy więc na naszej stronie naszą wersję systemu, którą każdy może pobrać. Warstwa aplikacji powyżej Linuksa nie jest oparta na żadnym kodzie GPL. Nie używamy MPlayera, używamy naszego własnego odtwarzacza, który podobnie, jak Real Player, czy Microsoft Media Player, jest aplikacją do odtwarzania filmów. Główną cechą naszego odtwarzacza, z której jesteśmy znani, jest szeroki wybór obsługiwanych formatów.
Prowadzący:
Dokumentacja przedstawiona przez Węgrów na ich stronie to fragmenty waszego kodu. Przez zwykłe porównanie łańcuchów znaków wiersz przy wierszu można dojść do wniosku, że są na tyle identyczne, że to nie może być przypadek. Jaki jest pański komentarz na ten temat?
Peter:
Prowadzimy dochodzenie dotyczące tego konkretnego aspektu, jak jest to możliwe i czy w rzeczywistości jest prawdą, co mówią. Aktualnie nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, czy mają rację, czy nie, w swoich podejrzeniach. Ważne jest to, że nie używamy ich aplikacji (Oczywiście, jedynie fragmentu dotyczącego obsługi napisów! - Gabucino). Jeśli faktycznie są przypadki, że kod jest bardzo podobny, będziemy musieli przyjrzeć się temu, w jaki sposób mogło się tak stać. Ale wątpimy w to, że w tych oskarżeniach jest jakakolwiek prawda. Jest tyle rzeczy, które mogły się stać, na przykład wyciek kodu z naszego zespołu do innych społeczności, włączając w to Open Source, i kod z naszego odtwarzacza mógł trafić do MPlayera, jeśli faktycznie te podobieństwa istnieją. Trudno powiedzieć skąd mogły pojawić się te podobieństwa. Ważne jest to, że nie używamy ich aplikacji. Jeśli jest parę identycznych wierszy, ktoś mógłby spytać, jak to się stało. Ale mogłyby one pochodzić zarówno od jednej strony, jak i od drugiej. W każdym razie, nie jest prawdziwa opinia, według której pożyczyliśmy kod.
Prowadzący:
Kto zrobił kod do napisów w węgierskim oprogramowaniu i w Duńskich odtwarzaczach DVD, może być postrzegane w dzisiejszym świecie jako mało ważne. Ale co jest ważne, to zasady w tym specyficznym przypadku i na co prywatne firmy mogą sobie pozwolić, kiedy używają oprogramowania Open Source i z drugiej strony - co społeczność Open Source może oczekiwać od tych firm. Z powodu tej konkretnej sprawy, dyrektor zarządzający Peter Wilmar Christensen dokładniej przyjrzał się licencji GPL i przeanalizował jej jej status prawny.
Peter:
Potwierdziliśmy to, co już wiemy, że używając kodu licencjonowanego na GPL, musimy opublikować każdą pracę pochodną. Znaczy to, że podstawy prawne są bardzo słabe i nie znam miejsca na świecie, gdzie GPL byłby przetestowany w sądzie. Więc z perspektywy biznesu powiedziałbym, że ta licencja jest względnie słaba. Nie zmienia to jednak jej podstawowego ducha w środowisku Open Source, który uważam w sumie za pozytywny. Ale jest jasne, że komercyjna firma żyjąca ze sprzedaży swojego produktu nie może i nie będzie wypuszczać jej własnościowego kodu. Naturalne jest więc, że nie powinno się używać kodu GPL we własnościowych systemach.
Prowadzący:
Według Gabucino, węgierscy deweloperzy MPlayera są zadowoleni z tego, że ich oskarżenia przeciwko duńskiej firmy trafiły do mediów.
Prowadzący:
Jak powiedział, nie ma wielkich możliwości, by sprawa trafiła do sądu. Mają jednak nadzieję, że środowisko Open Source wywrze wystarczający wpływ na KiSS Technology, który zmusi firmę do wypuszczenia całości ich oprogramowania.
Prowadzący:
Jest to jednak zupełnie wykluczone, powiedział dyrektor zarządzający Peter Wiliam Christensen, mimo iż chciałby on pozostać w dobrych stosunkach ze środowiskiem Open Source.
Peter:
Nie mamy żadnych intencji by być przeciwko ludziom z tego społeczeństwa ani być wrogo do nich nastawieni. Próbujemy mówić czego używamy i jakimi podążamy wytycznymi. Jeśli popełniliśmy błąd, na przykład zły opis w instrukcji obsługi, wtedy oczywiście go poprawimy. To nie jest tak, że chcemy jakiejkolwiek konfrontacji, ale musimy jasno powiedzieć, że nasze oprogramowanie nie zostanie wypuszczone jako Open Source.
Prowadzący:
Jakie są pańskie wnioski z tej sprawy, co będzie później?
Peter:
Wnioski są takie, że licencje to dobry opis działania w tym środowisku. Są narzędziem, który raczej opisuje, jak działać, niż zestaw reguł, który może być użyty w sądzie. Myślę również, że kręgi Open Source zużywają zbyt dużo energii na polowanie na firmy prywatne takie, jak na przykład my, dlatego, że jest oczywiste, że prywatna firma po prostu nie może wypuścić swojego kodu. Bardzo doceniamy społeczność Linuksa i uważamy ją za dobry element przemysłu. Głównie dzięki temu, że istnieje alternatywa dla społeczności Microsoftu. Uważamy jednak, że społeczność powinna respektować firmy, które używają Linuksa, a nie polować na nie, gdyż uważam, że nikt na tym nie skorzysta.

KONIEC TŁUMACZENIA

Komentarze Gabucino: Według mnie odrażające jest czytanie takiej ilości zwykłych kłamstw. Jest oczywiste, że firmy typu KiSS, czy SCO zagrażają Open Source. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym zdaniom:

Peter:
...Jest tyle rzeczy, które mogły się stać, na przykład wyciek kodu z naszego zespołu do innych społeczności, włączając w to Open Source, i kod z naszego odtwarzacza mógł trafić do MPlayera, jeśli faktycznie te podobieństwa istnieją. Trudno powiedzieć w jaki sposób pojawiły się te podobieństwa. Ważne jest to, że nie używamy ich aplikacji. Jeśli jest parę identycznych wierszy, ktoś mógłby spytać, jak to się stało.

Jest dość jasne, że nigdy nie czytali naszej sekcji Wieści, gdyż pospiesznie oświadczyliśmy, że ukradli nawet nasz własny format plików MPsub (zobacz nasze specyfikacje).

Pomysł był mój, później spytałem laaz, czy byłby tak miły, żeby zaimplementować go w MPlayerze. Wtedy, 12 października 2001 o 13:51:58 wprowadził obsługę, jak można to zobaczyć tutaj. Format ten nigdy nie był widziany gdzie indziej.

Można dojść do paru wniosków:

 1. Pan Christensen nigdy nie poświęcił czasu, by przeczytać nasze oświadczenia.
 2. Pan Christensen sugeruje, że zaimplementowali nasz format napisów na długo wcześniej niż my to zrobiliśmy. Oprogramowanie KiSS jest w całości zrobione w 2003, co - z tego, co wiem - jest ponad rok po 2001.
 3. Pan Christensen nie ma najmniejszego pojęcia o tym, jakiego oprogramowania używa jego firma.
 4. KiSS Technology ma dziwne problemy z interpretacją niektórych zdań, typu "...Nie mamy żadnych intencji by być przeciwko ludziom z tego społeczeństwa (Open Source) ani być wrogo do nich nastawieni."

W rzeczywistości możemy łatwo zaobrazować reprezentację ich punktu widzenia, zwłaszcza widząc ich niechęć do rozpoczęcia rozmowy z nami za pomocą poczty elektronicznej. Opinie KiSS Technology wyglądają następująco:

 1. "...wypuszczenie naszego oprogramowania jako publicznie otwarte jest wykluczone"
 2. Naciskające Public Relations w stylu Microsoftu (lub Busha) takie, jak powtarzanie ich własnych kłamstw, podkreślanie w kółko "Ważne jest to, że nie używamy ich aplikacji."
 3. Sianie FUD: "Trudno powiedzieć skąd mogły się pojawić te podobieństwa." Słyszał pan kiedyś o systemach śledzenia wersji?
 4. Utrzymywanie dobrych stosunków ze społecznością Open Source: "Jeśli jest parę identycznych wierszy, ktoś mógłby spytać, jak to się stało. Ale mogłyby one pochodzić zarówno od jednej strony, jak i od drugiej..." Żałosny aspekt tego jest taki, że implikuje on totalnie ignorancyjny punkt widzenia: 'nasze źródła, są nasze, jest to zupełnie niezrozumiałe, ale tak, nasze stwierdzenia są prawdziwe, a wasze to czyste kłamstwa'

Dlaczego firmy takie, jak KiSS nie mogą być karane przez prawo?

2004-01-07, Środa :: Aktualizacja dotycząca KiSS Technology
opublikował Gabucino

Binaria w nowym firmware KiSS Technology wydają się na pierwszy rzut oka nie zawierać naszych stringów (stałych tekstowych). Najpierw pomyśleliśmy, że są zaszyfrowane lub ukryte w jakiś inny sposób, jak na przykład wykonywalne archiwum. W rzeczywistości nowe pliki są po prostu spakowane gzipem. Wypakowanie ich jest bardzo proste:

dd if=fileplayer.bin bs=64 skip=1 | gunzip > fileplayer.bin.decomp

Stringi ciągle tu są. Nic się nie zmieniło.

Pobieranie:

2004-01-03, Sobota :: Następne skradzione oprogramowanie w firmware KiSS. opublikował Gabucino

Zwrócono moją uwagę na to, że znane już KiSS Technology, które pogwałciło już Powszechną Licencję Publiczną GNU ukradło (potwierdzone) inny program także całkowicie na licencji GPL.

Oprogramowaniem tym jest wysokiej jakości kodek audio MPEG, MAD (libmad). Ten kodek używany jest przez wiele innych odtwarzaczy audio, jak działający z wiersza poleceń mpg321, który można znaleźć w większości dystrybucji Linuksa - włączając Debiana.

Stringi z firmware (odpowiadające źródłom libmad), można obejrzeć - lecz możesz to sprawdzić samodzielnie. To całkiem proste,

Jeśli już to zrobisz: nie bądź zaskoczony gdy znajdziesz więcej stringów odpowiadających tym z libjpeg.

2004-01-03, Sobota :: KiSS Tech - komentarz
opublikował Gabucino

Zanim dostanę następne 10 maili: plik GPL.ZIP, który oferują do ściągnięca na swojej stronie zawiera tylko jądro Linuksowe i źródła busybox, a nie MPlayera!

Dzięki.

2004-01-02, Piątek :: Kolejne pogwałcenie GPL: KiSS Technology
opublikował Gabucino

Ogólnie KiSS Technology specjalizuje się w specyficznym sprzęcie, mianowicie w stacjonarnych odtwarzaczach DVD oraz MPEG-4 i tym podobnych.

nie ma w tym nic złego.

Jednakże gdy beztroski użytkownik rozpocznie poszukiwanie stringów w jednym z ich firmware:

$ strings KiSS_DP-508_FW2.7.4_PAL.iso | grep -A 3 -B 6 MPSub
Microdvd
Subrip
Subviewer
Sami
Vplayer
Unknown
MPSub
Subviewer 2.0
Subrip 0.9
Jacosub

Uruchomienie tego samego polecenia na binarce MPlayera:

$ strings /usr/bin/mplayer | grep -B 8 mpsub -A 4
<...>
L>microdvd
subrip
subviewer
sami
vplayer
dunnowhat
mpsub
subviewer 2.0
subrip 0.9
jacosub
<...>

Możesz także sprawdzić pliki subreader.h albo subreader.c w źródłach MPlayera.

Jak widać firmware KiSS zawiera formaty napisów w tej samej kolejności co u nas. Rzeczą, która bardzo przyciąga oko jest format MPSub, będący naszym własnym formatem napisów, który jak dotąd nie został nigdzie więcej użyty.

Kolejną fajną sprawą jest format napisów "dunnowhat" (niewiadomoco) AKA "unknown" (nieznany), którego nazwa pozostaje nam nieznana - stąd takie nazewnictwo. Tak samo jest w plikach KiSS.

To oczywiście nie jest wystarczające aby stanowić dowód. To co daje stuprocentową pewność kradzieży jest całkiem oczywiste: wywołania sscanf(), które w celu identyfikacji wybranego pliku z napisami zawierają wzorce formatów napisów znane parserowi napisów.

Popatrzmy na prosty przykład:


$ strings fileplayer.bin
<...>
<SAMI>
%d:%d:%d.%d %d:%d:%d.%d
@%d @%d
%d:%d:%d:
%d:%d:%d
Dialogue: Marked
%d,%d,"%c
FORMAT=%d
FORMAT=TIM%c
-->>
<...>

$ strings subreader.o
<...>
<SAMI>
%d:%d:%d.%d %d:%d:%d.%d
@%d @%d
%d:%d:%d:
%d:%d:%d
Dialogue: Marked
Dialogue:
%d,%d,"%c
FORMAT=%d
FORMAT=TIM%c
-->>
<...>

To są wzorce, których używamy do identyfikacji napisów SAMI. W naszym parserze mamy jeszcze jeden wzorzec, dodany 20 lipca 2003, w wyniku obsługi nowego formatu napisów, zwanego "ASS". Brakuje go w plikach KiSS, więc musieli zwinąć nasz kod przed tą datą.

Zobaczmy inny:

$ strings fileplayer.bin
<...>
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d.%d"%*[^<]<clear/>%n
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^<]<clear/>%n
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d"%*[^<]<clear/>%n
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^<]<clear/>%n
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^<]<clear/>%n
<...>

$ strings subreader.o
<...>
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d.%d"%*[^<]<clear/>%n
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^<]<clear/>%n
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d"%*[^<]<clear/>%n
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^<]<clear/>%n
<%*[tT]ime %*[bB]egin="%d:%d.%d" %*[Ee]nd="%d:%d.%d"%*[^<]<clear/>%n
<...>

To są wzorce, których używamy do identyfikacji napisów RT.

Każdy z ich wzorców odpowiada naszemu! To nie jest zbieg okoliczności. To kradzież kodu GPL na rzecz własnościowego produktu! Opublikowaliśmy tę wiadomość dlatego, że KiSS Technology nie odpowiedziało na nasze zapytanie o ich pliki z kodem źródłowym (które są zobligowani dostarczyć).

Pobieranie:

 • KiSS firmware
 • stringi z KiSS fileplayer
 • stringi z MPlayer subreader

mplayerhq.hu - the movie player for Linux. site design by the tornado / mechanik512, 2002 (c), all rights reserved.